»Værftet der forsvandt«

De fleste ved at Fanø er et søfartssamfund, og der er skrevet meget om kaptajner, styrmænd og søfolkenes færden på verdenshavene. Færre ved, at øen også har været et sted, hvor der blev bygget mange og store skibe.

Det var et paradoks med et skibsværft på Fanø, for øen havde hverken skov eller dybe sejlrender. 
Trods disse forhold blev der i en periode på 130 år frem til 1896 bygget 1100 skibe på øen.
Denne særudstilling handler om byggeriet af de store tremastede sejlskibe, og senere bygningen af fiskekuttere og joller.
I dag er værftet borte og alle spørger, hvor lå egentlig dette værft? Udstillingen er en fortælling om dette skibsværft, men også historien om en forvandling af et unikt miljø og en havn, der ikke blev taget vare på.
Fanø Skibsfarts- og Dragtsamlings særudstilling i år tager udgangspunkt i bogen fra 2017 »Værftet der forsvandt« af Christian Poulsen. 
Udstillingen vil i billeder og tekst beskrive værftets historie og også udstille diverse originale effekter i form af bl.a. værktøj fra det hedengangne skibsværft.
Udstillingen åbnes ved en reception lørdag d. 24. marts 2018 kl. 10:00 for presse, bestyrelse og sponsorer, og fra kl. 11:00 vil Museet have ordinært åbent for besøgende. Efter receptionen vil Christian Poulsen, der er forfatter til bogen »Værftet der forsvandt« være til stede og svare på spørgsmål.
Særudstillingen kan ses til og med 31. oktober 2018 på Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling, hvor Christian Poulsens bog også vil kunne købes i Museets butik.
Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem Inge & Christian Poulsen, Nordby Sognearkiv samt Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling og er støttet økonomisk af Fanø Sparekasse.

Entre til Museet:   
Voksne 30,- kr., børn 10,- kr. - og husk at et medlemskab af Fannikerdagen giver gratis adgang for husstanden hele året.

Pbv.              
Carl Marckmann, formand

Om Museet:
Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling er et lokalhistorisk museum, som fortæller Fanøs historie fra det 17. - 19. århundrede – en helt unik fortælling om, hvordan viljen til frihed har sat sine spor på øens kultur og historie helt frem til i dag.  
For 5 år siden fik Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling foretaget en omfattende renovering og modernisering af bygningen, lokaler og udstilling. Igennem donationer og egne midler lykkedes det at skaffe midlerne til renoveringen af det frivilligt drevet museum, så man i dag kan besøge et smukt museum, som viser Fanø’s historie, Fanø’s sejlskibsflåde  og ikke mindst en unik samling af Fanødragter. 
Modernisering af huset og udstillingen har gjort det muligt at få plads til en mindre årlig særudstilling som supplement til den permanente samling.  Museet havde den første særudstilling i 2016 i forbindelse med 275 års jubilæet for Fanø’s frikøb af kronen.