Afslutning på Maritimt Valghold

– Fanø Skole og Everten Rebekka – Fanø den 12. oktober 2018

Turbeskrivelse:
Fredag d. 12. oktober mønstrede: Instruktører Fra Everten Rebekka: Ryon, Flemming, Niels og Tobias. Elever fra Fanø Skole: Verona, Aksel, Sofie, Asbjørn, Mikkel og Josch. Peder mødte også og fulgte os på vej i sin speedbåd.
Vejret: fint og solrigt, vind syd, sydvest 5-6 m/sek. ca. 18 graders varme – meget fint for årstiden.
Vi sejlede fra Nordby kl. 14.30 og ud gennem Loen (den gamle sejlrende). Med ombord var Jørgen Sønder, der lavede optagelser til TV Fanø.
Vel ude af Loen satte vi alle sejl og sejlede bistået af motoren ud af den indre del af Grådyb med kurs mod Hjerting dyb, hvor vi fik medstrøm og slukkede motoren kl. 15.15.
Her blev Jørgen Sønder sat af i Peders jolle. De sørgede for at få fine optagelser af Rebekka for fulde sejl. (Der blev spist hjemmelavet æblekage undervejs).
Vi sejlede nu rumskøds i medstrøm i Hjerting dyb, renden langs Sjelborg for til sidst at gå mod vest til Ho. Vi anløb der kl. 17.30, fortøjede til bådebroen og gik i land for at nyde en forfriskning.
Undervejs blev der undervist i splejsning og takling af tovværk. Vi udskiftede slidt tovværk i fenderne. Josch lærte at sy taklinger på egen hånd. Nogle prøvede også lykken med fiskestang.
Rorgængere under sejladsen var Josch, Mikkel og Asbjørn. Der blev navigeret efter bøjer og landkending assisteret af GPS navigator og ekkolod.
Kl. 18.15 afsejlede vi i svindende dagslys mod Sjelborg, hvor vi ankrede kl. 19.00 tæt på kysten for natten.
Der var derefter skafning (aftensmad). Rebekka rullede lidt i bølgerne og pigerne måtte en tur op i frisk luft. De gik til ro i forkahytten ved 9-tiden. Vi andre gik til ro kl. 10. 
Aksel, Asbjørn, Flemming og Ryon sov på dækket. Mikkel, Josch, Tobias og Niels sov i salonen.
Det havde været en god dag med dejlig sejlads i godt vejr krydret med undervisning og historier om naturen og historier om gamle dage samt en beretning om hvordan det gik til, at Rebekka igen kom til Fanø og blev restaureret for ca. 25 år siden.
Børnene spurgte om vi vil lave et maritimt valgfag til næste år, hvilket vi kunne svare bekræftende på, dog skal det gerne ende op med et duelighedsbevis for lystsejlere, måske i samarbejde med Ungdomsskolen. Instruktørerne har været ulønnede.
Kl. 01.45 blev de voksne purret, da Rebekka lå lidt urolig. Da eleverne også kom på dæk, enedes vi om at lette anker og udnytte den flotte kulsorte nat til at sejle hjem. 
Kurs: syd sydøst mod Hjerting – syd til Hjerting lød – sydøst mod Grådyb – gennem Grådyb til Slunden og hjem. Rorgænger Mikkel, Asbjørn og Tobias.
Vi anløb Nordby kl. 04.45. Efter god og sikker sejllads for motor. Derefter spiste vi morgenmad og eleverne valgte at gå hjem for at få lidt søvn. De sidste afmønstrede lidt i 06. efter 14 timer fulde af gode oplevelser.
Det var dejligt at se, at alle færdedes trygt og sikkert ombord både i dagslys og i sort nat, deltog i arbejdet med at sætte sejl, bjærge dem igen samt andre opgaver i forbindelse med sejladsen.
Der skal fra Rebekkas mandskab og bestyrelse lyde en stor tak til Fanø Skole for, synes vi, et givtigt og lærerigt samarbejde, og tak for lån af de dejlige unger.

Everten Rebekka
Ryon, Flemming, Niels og Tobias