En legende er død

Det er med dyb sorg, at Støtteforeningen Ren Strand Fanø må meddele, at strandfoged og vores Ren Strand Fanø ankerperson Peter Michélsen er afgået ved døden i sit hjem og fundet om morgenen d. 4. juli 2021. Vores tanker går især til familien, men også venner og bekendte, som uden varsel har oplevet det ufattelige tab. Peter blev 48 år. Han efterlader sig to døtre på 12 og 19 år.
Peter var kendt i Danmark, mange steder i Europa og i hele verden for sit store og utrættelige engagement omkring havmiljø, plastik og andet affald i havet – det såkaldte havfald. Det var et mål at gøre Fanø Strand til en af de reneste kyststrækninger i verden ved at engagere turister og fastboende til at indsamle opskyllet havfald i havfaldsposer fra Forsvarets havmiljøvogterkampagne og indsamle disse på daglig basis. Alene på Fanø blev det til 30 tons om året. Men Peter stoppede ikke her. Han tog kontakt til alle dem, som via opskyllet havfald kunne spores via mærkater, adresser og logisk tankegang og »synderne« fik venlig, men bestemt besked om, at deres udåd var opdaget og særdeles uønsket. Rygtet bredte sig blandt søfolk og firmaer i hele Nordsøen og lagde grunden til en ændret kultur om at benytte »den blå hylde« til at skaffe sig af med sit affald. Peter tog også kontakt til ligesindede grupper og personer, som efterhånden er dukket op langs kysterne, til forskere, myndigheder og institutioner - og blev selv en institution. Han blev en kendt figur i medier og på TV og tøvede ikke med at tage kontakt til politikere, når han ville have sit budskab ud: Vi skal tage ansvar for vores havmiljø! Peter kastede sig også over formidling til andre foreninger, grupper og skoleelever og fik indrettet sin Havfaldsborg med udstilling og talrige eksempler på opskyllet havfald indsamlet på Fanø Strand i svimlende mængder. 
Det vigtige arbejde blev anerkendt i vide kredse og støttet af mange lokale personer og firmaer, men også store fonde, f.eks. Lauritzenfonden og Veluxfonden, som gjorde det muligt at aflønne Peter og indkøbe en firehjulstrukket pickup til arbejdet. 
Peter er uerstattelig! Indtil videre vil Støtteforeningen fortsætte med at indsamle havfaldsposer på Fanø Strand, så dette vigtige arbejde kan fortsætte i Peters ånd. På generalforsamlingen 4. august 2021 vil foreningens fremtidige skæbne og kurs blive udstukket.