Fanø Dagbog

Ny udstilling:
Fanø Dagbog
Enestående visuel udstilling om fanøkvinden, fortalt gennem hendes dragt og øens unikke tekstilkultur.

I august åbnes dørene på Fanø for en helt usædvanlig og enestående fotoudstilling under navnet FANØ DAGBOG. Kæmpe fotostater og projektioner fortæller gennem dragtens mange betydninger om Fanøkvindens livsvilkår på den lille sandede ø, beliggende mellem Vesterhavet og Vadehavet,
Fanø er det eneste sted i Danmark med en levende kulturhistorie, der stadig udvikler sig. Det gælder både for Fanø-dragten, dansene og musikken, som i dag bruges flittigt af øens beboere og ikke mindst betager øens hundredetusindevis af nationale og internationale feriegæster, der stifter bekendtskab med øens helt specielle kulturelle arvestykker.
I 1741 købte Fanø sig fri af krongodset Riberhus Ladergård, og erhvervede sig hermed friheden og retten til at drive selvstændig handel. Dette udmøntede sig over de næste 150 år i Fanøs guldalder, hvor Fanø-søfolk besejlede hele kloden i egne skibe og bragte stor velstand hjem til øen. Dertil kom, at der på Fanø byggedes mere end 1100 sejlskibe, som derved gjorde Fanø til ejer af Danmarks næststørste handelsflåde – efter København.
Sømændendes rejser og de effekter, de bragte med hjem, var med til at præge øens udsyn – og ikke mindst kvindelivet, som blev levet med mændenes fravær i år ad gangen. Kvindens dragt og de stoffer, den var lavet af, bar således præg af berøringen med den store verden udenfor den lille Vadehavsø, men det bemærkelsesværdige ved Fanødragten er, at farverne på dragten, hvoraf der kun var én model, gav beskueren et nøjagtigt billede af kvindens aktuelle livs-situation, om hun var enke, i halvsorg, på vej til kirke, gift eller ugift, arbejdede i marken, gravede orm, var til fest, osv.
I dag findes der masser af referencer i form af gamle fotografier og malerier. FANØ DAGBOG ønsker at skabe et nutidigt samspil i historiefortællingen mellem Fanøs unikke tekstilkultur i form af Fanødragten og ikke mindst det miljø, den blev båret i. Billederne er taget over en periode af 1½ år, og er en fotografisk dagbogs-fortælling om kvinder, hvis liv var præget af hårdt arbejde og angsten for at miste deres elskede til havet. I imponerende billedfortællinger bliver beskueren draget ind i billederne og kvindelivet på øen med sømanden som den evige fraværende skygge.
FANØ DAGBOG udstillingen er et oplevelsescentrum med sansemiljøer, der giver publikum et indblik i Vadehavsøens perspektiv gennem tiden, defineret i et lille geografisk område kontra den store verden udenfor. Den sætter samtidig fokus på, hvordan Fanøkvinden både var kosmopolit og hjemmefødning .
Der udgives desuden en smuk coffee-table bog med udvalgte billeder fra udstillingen samt plakater og kunsttryk.
FANØ DAGBOG udstillingen er støttet med midler fra Fanø kommune, Region Syddanmarks kulturpulje samt LAG-midler, ligesom der p.t. er søgt midler ved Kulturregion Vadehavet. Udstillingens fysikse rammer er venligst udlånt af Ferielejligheder Fanø Bad. Ansvarlige for det kreative udtryk og idémagere til udstillingen står fotograf Ole Joern (fotograferne RED STAR), Christel og Jørgen Seyfarth (Fanø Internationale Strikkefestival) og Kis Sharashuvana (Fannikerdagen) for.
På Fanø kan man på øens øvrige museer få indblik i øens spændende søfarts- og dragthistorie, og i originale Fanøhjem i Nordby og Sønderho kan man se, hvordan man boede. Derudover vil man på Fanø Kunstmuseum kunne se en omfattende samling af ny og moderne kunst med motiver fra Fanø.
Samlet set giver dette den besøgende et helt unikt indblik i en tid, der var, men også i en samtid med en lokal befolkning, som er dybt forankret i sine rødder.