Godt nyt i kampen mod paraffinforurening

Over 30 paraffinforureninger har ramt strande i 10 danske kystkommuner, bl.a. på Fanø, mellem 2012 og 2018. Oprydningsarbejdet alene frem til 2016 har kostet ca. 7.4 million kr. Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KI-MO) har fået sagen på den internationale dagsorden, og lovgivningen strammes nu.
Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) har godkendt et udkast til lovændringer, som skærper kravene for spildevand indeholdende paraffin, der stammer fra skibe. Enhver paraffin-rest, der efterlades i et skibs tank og rør efter lasten, skal skylles ud, og spildevandet udledes til modtagelsesfaciliteter i land, når loven træder i kraft. Kommunernes Internationale Miljøor-ganisation (KIMO) har sikret at sagen blev rejst i IMO, og med vedvarende lobbying er det lykkedes organisationen at få loven ændret.
Gule klumper af paraffin, som skyller op på strande er et vedvarende problem for kommuner, især langs den jydske vestkyst. Kystkommuner i lande, der grænser op til Nordsøen og Østersøen, bliver ofte ramt. Paraffinforurening har konsekvenser for miljøet og dyrelivet, samt omkostninger forbundet med oprydningsarbejdet. 
KIMO anerkender de kommende lovændringer i håb om, at de vil hjælpe med at stoppe de gentagne paraffinforureninger, vi har oplevet. Organisationen opfordrer IMO til at gøre endnu mere for at løse problemerne forårsaget af paraffinforurening. Dermed vil man også kunne bidrage til at realisere FN's verdensmål for et bæredygtigt havmiljø. KIMO arbejder for at paraffin og andre flydende stoffer anføres på listen over stoffer, der forbydes fra udledning til havmiljøet i alle havområder.