Lån til Vinterbaderne på Fanø

Tre tønder som på billedet skal Vinterbaderne have opsat – én til sauna, én til dameomklædning og én til herreomklædning.

På mandagens byrådsmøde fik Foreningen Vinterbaderne Fanø tilsagn om et lån på 150.000 kr. til gennemførelse af deres omklædnings- og saunaprojekt.
Foreningen regner med en samlet investering på 425.000 kr. Erhvervsstyrelsen har givet tilsagn om at støtte projektet med 212.466,50 kr., der kommer til udbetaling når projektet er gennemført. Foreningen vil selv forestå frivilligt arbejde for 100.000 kr. ligesom de er i gang med at søge yderligere fondsmidler.
Foreningen Vinterbaderne Fanø tilbyder, at Fanø Kommune, ved bevillingen af lånet på de 150.000 kr., kan få transport i LAG-midlerne Fanø-Varde. Foreningen forventer, at lånet kan være tilbagebetalt indenfor 1 år.
Karen Jeppesen sagde, at når man søger LAG midler, kan der gå meget lang tid, før pengene kommer ind. LAG Fanø-Varde har derfor besluttet, af kommunen kan mellemfinansiere, og derved kan foreningen komme i gang med deres projekt.