Ny årgang af årbogen »Fra Ribe Amt« er netop udkommet

Dansestue i 1927 arrangeret i Hannes Hus i Sønderho. På bordet ligger Peder Brinchs humle, som »Darum Marius« Kokkenborg spiller på. Foto i Sønderho Sognearkiv.

På Askov Højskole kunne Historisk Samfund for Ribe Amt for nylig præsentere den nye årbog af »Fra Ribe Amt«. Geografisk spænder årbogen over store dele af det gamle Ribe Amt fra Ribe i syd til Varde i nord og fra Askov i øst til Fanø i vest. Blandt bidragene er der nogle små fine fortællinger fra Allerup og Tjæreborg, og Søren Mulvad har skrevet om et saltraffinaderi i Ribe, som også Fanø har haft. Carsten Teilman Hald har udskrevet og redigeret en meget læseværdig rejsedagbog fra 1820’erne med beretninger fra bl.a. Paris og De vestindiske Øer skrevet af Andreas Charles de Teilmann, der var født på Endrupholm i 1786. 
Vilhelm Brage Michelsen har skrevet om Esbjerg Havn og by i de første år og Per Hofman Hansens slutter årbogen af med en artikel om folkemusikinstrumentet humlen, som i dag stort set er glemt, men som især spillemandsslægten Brinch tidligere spillede på i Sønderho. Årbogen er på 159 sider og kan købes ved henvendelse til Merete Corvinius, 
tlf.: 22 74 08 26 eller mail: histsamfund@gmail.com