Tanker fra borgmesterstolen

Sommerferien er nu for de fleste ved at være ovre. På Fanø har sommeren været fuld af sol, glade mennesker og masser af skønne aktiviteter – festivaller og traditionelle festdage, loppemarkeder, koncerter, hyggelige late-night aftener i Hovedgaden, teaterforestillinger, udstillinger og sågar Fanøs første pride parade og meget meget mere. Nu banker hverdagen på, og den trygge og velkendte hverdagspuls indfinder sig igen – og det er jo faktisk også meget dejligt. 
I Byrådet starter vi, hvor vi slap i juni, nemlig med at skabe et budget for de kommende år på Fanø. Alle tal er gjort op, og på det første budgetseminar i den forgangne uge blev Byrådet præsenteret for den såkaldte spillerumsopstilling – det regnestykke, der viser vores samlede indtægter og udgifter, hvis vi fortsætter med det budget, der er i dag. Dette billede blev også præsenteret for tillidsrepræsentanterne i hovedudvalget på et første dialogmøde, og kan for interesserede findes på kommunens hjemmeside. Forude venter endnu en række møder i Byrådet, hvor vi arbejder med budgettet, inden vi på byrådsmøde d. 10. september behandler et første bud på et budget for Fanø for 2019 og de efterfølgende 3 år.  
Det billede, der tegnede sig i forsommeren, hvor kommunens udgifter stiger mere end indtægterne, har desværre vist sig at holde stik. Og det bliver kun værre år for år, hvis ikke vi laver nogle omfattende ændringer. Der kan ikke peges på én afgørende årsag til denne udvikling. Den er et udslag af et sammenfald af flere ting: Blandt andet får vi, som jeg tidligere har fortalt, mindre udligning fra staten end hidtil, vores befolkningssammensætning ændrer sig med flere ældre og flere børn, kommunens medarbejdere får med en ny overenskomst lidt flere kroner i lønposen, og den udgift falder tilbage på kommunerne, og så har man lavet nogle investeringer på det sociale område, så der arbejdes mere forebyggende, og den besparelse det samtidig skulle give, har ikke vist sig helt så hurtigt som forventet. 
Spørgsmålet om udligning kalder på et par uddybende ord: Helt aktuelt har man lavet nogle justeringer i udligningssystemet, som betyder at Fanø, med den befolkningssammensætning vi har, bliver ramt rigtig hårdt. Udligningssystemet er helt grundlæggende tænkt som et solidarisk system, hvor den service borgerne kan få, ikke skal afhænge af, hvor i landet man bor. Derfor modtager kommuner med en omkostningstung befolkningssammensætning flere penge, end kommuner med stærke borgere, der kan selv. For at vurdere behovet kigger man på borgernes alderssammensætning og en række socioøkonomiske faktorer – uddannelse, beskæftigelse, udlændinge, civilstatus osv., og på Fanø ligger vi rigtig stærkt på en række af disse socioøkonomiske faktorer. På et indeks hvor gennemsnittet er 100, ligger vi faktisk på 75. Det betyder lidt forenklet sagt, at vores forudsætninger for at kunne klare os er 25% bedre end gennemsnittet. Det afspejler vores udgifter på nuværende tidspunkt desværre ikke helt, og det er vi nødt til at forholde os til. 
Lidt paradoksalt kan man sige, at de stigende udgifter i Fanøs budget er udtryk for en positiv udvikling – vi får nye medborgere og vores ældre lever længere, vi laver kloge investeringer i socialområdet, vores medarbejdere får mere i løn, og vi har en befolkningssammensætning, som gør, at vi ikke har behov for så meget udligning fra staten. Det ændrer bare ikke på, at vi har en stor opgave foran os i forhold til at få skabt et budget, hvor udgifter og indtægter er i balance. Byrådet er derfor i gang med at kigge alle udgifter efter i sømmene og sammenligne vores udgifter med andre kommuners – er der nogen steder, hvor vi ligger uforholdsmæssigt højt, og er der nogen gode forklaringer på dette, eller er der behov for at ændre kurs?
Et af de områder, hvor vi har høje udgifter er på vores administration, men som lille kommune er dette uundgåeligt, da der er en række fordyrende udgifter forbundet med at være en lille kommune. Det vidste vi godt, da vi sammen traf dette valg, og det må vi tage konsekvenserne af. Samtidig er vi på Fanø privilegerede med et skattetryk, der ligger 0,7% under vores naboer i Esbjerg og mellem 1,1 og 2,9% under de øvrige ø-kommuner.
Det er min ambition og mit håb, at vi også i fremtiden kan tilbyde en høj kvalitet i vores kerneservice til f.eks. børn, ældre og udsatte, og samtidig lykkes med at skabe rum til at vedligeholde og udvikle vores ø og vores lokalsamfund. Men vi har mange ressourcer på Fanø, og vi må være indstillet på, at de skal sættes endnu mere i spil, hvis vi skal have enderne til at mødes.
Jeg har ikke en færdig opskrift på, hvordan vi lykkes med dette, og jeg kunne godt have ønsket mig mere dialog med både medarbejdere og jer borgere – måske bud på veje til flere indtægter, smartere måder at løse opgaverne på, innovative løsninger på de behov og ønsker vi har, eller tålelige veje til besparelser. 
Til næste år vil jeg lave nogle justeringer i den eksisterende struktur omkring budgetlægningen, så borgerne inddrages langt tidligere. Indtil da glæder jeg mig over, at der dog er lagt et borgermøde og en høring ind, inden vi i Byrådet skal behandle det endelige budget. Jeg håber mange vil møde op og tage del i dialogen og/eller sende gode input via høringssvar, så vi i Byrådet kan få kvalificeret vores arbejde. 

Sofie Valbjørn, borgmester