Året der gik i Fanø Kommune

Så gik det første år med det nye byråd, men hvad er der egentligt sket hos politikerne på rådhuset?

Som borgmester er jeg meget tilfreds med de resultater, vi har opnået i 2022. Man kan altid diskutere, om vi skulle have nået mere, men jeg har lært, at ting tager tid i politik, når alle processer skal overholdes.
De to sager, der har fyldt mest i medierne har været sagen om Fanøs vand og Molslinjen. I forhold til vores drikkevand vil jeg gerne sige tak til medarbejderne hos Fanø Vand, fordi de hurtigst muligt fandt en løsning, der renser vandet. Dialogen med Molslinjen har været udfordret og præget af de prisstigninger på energi, vi oplever. Byrådet vil fortsat arbejde for de bedst mulige forhold for Fanøs borgere.
Situationen i Ukraine har påvirket Fanø Kommune, og vi har aktuelt 17 ukrainske flygtninge bosat hos os. Det er 10 kvinder, 5 mænd og to små børn. De fleste er allerede i beskæftigelse, og halvdelen er placeret i permanente boliger. Vi arbejder hele tiden på at finde gode løsninger. Desværre ser det ikke ud til, at der er en løsning på vej i Ukraine, og vi kan forvente yderligere flygtninge. Jeg er stolt over den måde Fanø tager imod vores nye borgere på.   
Derudover har der været en del arbejde vedrørende plejehjemmet. Her har vi vedtaget, at fremtidens plejehjem skal ligge, hvor det er i dag. Plejehjemmet skal nu tegnes, og der skal laves en ny lokalplan, inden første spadestik kan tages. Beslutningen om plejehjemmets placering har samtidig medført, at vi har kunnet tænke mere langsigtet i forhold til den gamle søfartsskole, hvor lokalerne nu er udlejet på markedsvilkår.
På klimadelen har vi fortsat fokus på DK2020, som skal kortlægge, hvordan Fanø Kommune mest hensigtsmæssigt kan reducere Co2-udledningen. Mindre ting, der er sket, i året der gik, er nye lade-standere til el-biler i Nordby og Sønderho, temperaturen er sænket i offentlige institutioner, og den nye iglo til sortering af mælkekartoner åbner efter nytår. Det er selvfølgelig slet ikke nok, og jeg glæder mig til at følge klimaarbejdet og nye initiativer i 2023. 
I forhold til børn og unge lykkedes det at fastholde både dagplejen og de lave takster på daginstitutionspladser, og der arbejdes videre med ungehuset, som slår dørene op i 2023.
Kommunens kulturafdeling har besøgt mange kulturinstitutioner på Fanø, og der er afholdt møde med kulturaktørerne. Der er etableret en pulje, der kan søges med kort behandlingstid, og Fanøs kulturinstitutioner skal gerne opleve, at politikerne anerkender deres store betydning for Fanø. 
Vi har gjort god brug af borgernes viden i det forgange år. Bl.a. har vi afholdt mange borgermøder og høringer, ligesom vi har nedsat en ny bestyrelse i Fanø Boligselskab, som i større grad end tidligere inddrager andre end politikere, da samspillet mellem borgerne og politikere er vigtigt for Fanø.
Der er også områder, hvor vi stadig har et stort arbejde foran os. Bl.a. i forhold til infrastruktur og kollektiv trafik, hvor forvaltningen i øjeblikket arbejder på en analyse, der skal danne baggrund for et fremtidigt busudbud, ligesom jeg håber, vi kan lave hastighedsnedsættende tiltag flere steder på Fanø.
Derudover er der de meget omtalte byggeprojekter, Lycium og Hotel ved Rindby Strand. I hotelsagen skal politikerne i begyndelsen af 2023 godkende en helhedsplan for Rindby Strand. Hvis helhedsplanen bliver godkendt, vil et eventuelt hotel i området skulle tilpasses den overordnede plan. Lycium afventer fortsat, at politikerne behandler de mange høringssvar. Også det ventes at ske i begyndelsen af 2023.
Ovenstående havde været vanskeligt at gennemføre, hvis ikke det havde været for et fornuftigt samarbejde i byrådet og vores meget dygtige medarbejdere. Herfra skal der lyde en stor tak til alle for det forgangne år, og jeg vil samtidig benytte lejligheden til at ønske alle på Fanø en glædelig jul og et godt nytår.

Frank Jensen, borgmester