Affaldsindsamling på Fanø

Ren Strand Fanø og Danmarks Naturfredningsforening Fanø takker alle, små som store, der hjalp til ved den fælles affaldsindsamling søndag d. 3. april. I løbet af 3 timer blev der samlet ca. 560 kg affald ind i Nordby, Sønderho, på Halen, Grønningen og stranden!

Tak til de lokale sponsorer: Spar Fanø Købmand, SuperBrugsen Fanø, Esmark Fanø Feriehusudlejning og Danibo, der sørgede for brød, kaffe, frugt og vand til affaldsindsamlerne. 
Der er ligger forsat en del affald rundt omkring langs kysten og på strandengene. Derfor opfordres alle forsat til at tage en rød hvid »havfaldspose« med på deres gåtur og indsamle affald. Stil havfaldsposerne et sted på stranden, hvor de er synlige, så Ren Strand Fanø kan samle dem ind.  

De bedste forårshilsner
Ren Strand Fanø og Danmarks Naturfredningsforening Fanø