Anonyme Alkoholikere i 25 år på Fanø

Alkoholisme er en frygtelig sygdom, den kommer snigende, overrumplende og magtfuld. Vi har prøvet det selv, haft mange skønne timer med alkohol i festligt lag med gode venner, men var tilsyneladende skruet sammen på en måde der betød, at vi på et tidspunkt ikke kunne stoppe med drikkeriet.

Hvor svært kan det være, tænker du nok? Det vil vi ikke begynde at forklare på, men kunne i sin tid bare konstatere, at vi kunne ikke holde op, på trods af, at vi inderst inde godt vidste, at det ville ende galt. Til sidst var vi nogle stykker som gav op, vi havde nået vores bund, og gennemførte i 1998 en behandling for vores misbrug af alkohol. Behandlingen foregik i Esbjerg, og vi var 3 fra Fanø på holdet.
Der gik vi i 5 uger, blev ædru og fik forståelse af hvilken situation vi nu var i: At vi var alkoholikere, og at vi aldrig mere ville være i stand til at kunne nyde bare en enkelt genstand.
Og hvad så. Nu blev vi sluppet løs på Fanø, hvor fristelserne står i kø? For ikke at falde tilbage til gammel adfærd og samtidig styrke vores ædruelighed, gik vi nu til de 3 ugentlige AA-møder der var i Esbjerg, men en aften på færgen i december 1998 på vej hjem, er der én der siger: Hvorfor starter vi ikke en AA-gruppe op på Fanø, og laver vort eget AA-møde? Og så gik det stærkt.
Vi satte en annonce i Jyske Vestkysten, Søndagsavisen og Fanø Ugeblad, inviterede Fanø kommunes socialudvalg, og torsdag den 7. januar 1999 kl. 19.30 startede det første AA- møde på Fanø i konfirmandstuen på Nordby Præstegård, som pastor Jørn Martinsen beredvilligt havde stillet til rådighed.
Socialudvalget var mødt op. Præsten der gav gruppen logi var mødt op. 14 anonyme alkoholikere fra Esbjerg havde taget færgen til Fanø, så tilslutningen oversteg langt vores forventninger og dermed var grunden lagt for en ny AA-gruppe.
Nu var gruppen startet op i fin stil. Vi havde et lokale og havde bestemt os for at holde møde hver torsdag fra kl. 19.30 og en time frem. Vi følte os en anelse sårbare, for vi var endnu kun os tre faste deltagere. Men vi var alligevel fortrøstningsfulde med forventninger om, at der blandt øens mange turister også måtte befinde sig alkoholikere, der trængte til en håndsrækning mod et ædrueligt liv, som et AA-møde er.
Tiden har vist os, at det ikke var mange, som de første år fandt vej til konfirmandstuen. Det var et langt sejt træk, og især undrede det os, at meget få turister fandt frem til AA- mødet på Fanø. Vi står på den nationale mødeliste over AA-møder i Danmark! Men vi gav ikke op, og i 2011 er der 12 alkoholikere på vores interne fortrolighedsliste, og som regelmæssigt deltager i AA-møderne på Fanø.
Traditionen tro afholder Fanø Kommunes Sundhedsafdeling også sundhedsuge i uge 36 i 2011. Fanøgruppen deltager aktivt, så interesserede kan komme og få en snak om alkoholvaner, og få at vide, hvordan det er lykkedes os, at holde op med at drikke alkohol. Dette arrangement foregår i Fanø Kommunes Sundhedshus, og placeringen animerer os til at ansøge Fanø Kommune om at få et mødelokale stillet til rådighed i den bygning, som tidligere husede Fanø Navigationsskole. 
Ansøgningen bliver imødekommet, og torsdag den 19. maj 2011, kl. 19.30-20.30, afholdes første AA-møde i Fanø Kommunes Sundhedshus, Vestervejen 1, Nordby, 6720 Fanø. Her har vi så afholdt AA-møder siden, og vi kan næsten ikke forstå, at det nu er 25 år siden, vi afholdt det første AA-møde i konfirmandstuen i Nordby Præstegård.
Dem der var med til at starte AA-Fanøgruppen lever stadig i bedste velgående, men en del, som har været medlemmer af gruppen i årenes løb, er gået bort. Selvom vi er holdt op med at drikke, lever vi ikke evigt.
AA-Fanøgruppen er velfungerende. Der kommer nye medlemmer til, der kommer turister, også tysktalende. Fanøgruppens interne fortrolighedsliste tæller 15 alkoholikere, og det er disse medlemmer, der er rygraden i Fanøgruppens arbejde med at hjælpe den lidende alkoholiker, og som kommer regelmæssigt til AA-møderne på Fanø. Hvis du vil til AA-møde, kan du bare møde op. Du skal bare have et ønske om at holde op med at drikke alkohol. 

Kærlig hilsen
AA-Fanøgruppen