Arbejdet med fremtidens plejecenter på Fanø går i gang

Efter længere tids forudgående undersøgelser om fremtiden for Fanø Plejecenter, er udarbejdelsen af planerne nu gået i gang. En politisk styregruppe med Sofie Valbjørn i spidsen er glade for at komme i gang med projektet »Fremtidens plejecenter på Fanø«, så kommunen får et moderne og tidsvarende plejecenter, der forventes at stå klar om to-tre år.
Det har måske Danmarks bedste udsigt ud over farvandet mellem Esbjerg og Fanø, og ligger blot et stenkast eller to fra færgelejet. I fremtiden skal Fanø Plejecenters ydre og indre i højere grad matche de flotte omgivelser.
Det aldrende plejecenter står nemlig foran et gigantisk ansigtsløft i form af en gennemgribende renovering inden for de næste par år, så både beboere og ansatte får et moderne og tidsvarende plejecenter, der passer til kommunens størrelse og behov – også på sigt.
Forberedelserne har været undervejs i de seneste år, men projektet er nu for alvor ved at tage fart og form, særligt set i lyset af byrådets konstitueringsaftale 2022-25, hvor vigtigheden af arbejdet pointeres. Derudover blev det i efteråret afklaret, at det af lovmæssige årsager hverken var muligt at få tilladelse til at sælge eller rive ned, hvorfor plejehjemmet kun kan ligge på sin nuværende placering.
Nu er en nyligt nedsat politisk styregruppe, som både er ansvarlig for projektet, garant for at sikre den fornødne politiske opbakning og har beslutningsmandat, sat i spidsen for processen og klar til at komme i gang.
»Efter en grundig forberedende proces, hvor der er lavet de nødvendige undersøgelser og afklaringer, er fundamentet nu skabt for, at vi for alvor kan tage hul på næste fase af projektet. Det er et stort og komplekst projekt, som fordrer stram styring og en stærk organisering. Det har Fanø Boligselskab og Fanø Kommune samarbejdet tæt omkring at skabe, og nu glæder jeg mig til at tage hul på den næste fase i skabelsen af fremtidens plejecenter på Fanø,« lyder det fra styregruppens formand, Sofie Valbjørn.

Stor borgerinddragelse
De involverede parter i projektet er – ud over Fanø Kommune – Fanø Boligselskab, som ejer plejecentret, samt dennes administrator DOMEA, mens der indgået samarbejde med P+P arkitekterne om arbejdet med helhedsplan og byggeprogram.
Der er også lagt op til i planerne, at borgere og plejecentrets brugere i høj grad skal involveres i processen, bl.a. via workshops. Den første finder sted allerede i slutningen af august.
»I ønsket om at opføre et moderne plejecenter, der afspejler de ældre og plejekrævende borgeres behov, skal en lang række faktorer tages i betragtning. Der vil derfor løbende blive gennemført en række inddragelsesprocesser, der både involverer lokalsamfundet, brugere af plejecenter og hjemmepleje, pårørende samt diverse nævn og råd, som eksempelvis Seniorrådet, jeg selv er med i, så alle relevante parter kan komme til orde og bidrage med input,« forklarer styregruppemedlem Helle Mejnertz, som er repræsentant for Fanø Boligselskab.
Finansieringen foregår i et samarbejde mellem Fanø Boligselskab og Fanø Kommune. Projektet er i sin spæde start, og der er på nuværende stadie endnu ikke udarbejdet en plan for selve byggeriet. Kommunen har budgetteret med projektet, og evt. yderligere finansiering afhænger af, hvor stor en andel af projektet der bliver renovering og nybyg.
Den endelige plan for omfanget af byggeriet afhænger af det forestående arbejde. Første skridt er, at der inden årets udgang udarbejdes en helhedsplan samt et byggeprogram. Derefter følger projekteringsfasen i løbet af 2024. hvor der lægges en detaljeret plan for hvert enkelt element i byggeriet, inden byggefasen forventes at begynde i starten af 2025

Den politiske styregruppe
Den politiske styregruppe er repræsenteret ved en projektejer (formand), repræsentanter fra de primære interessenter samt en projektleder (sekretær for styregruppen). De i alt otte medlemmer udgør:
• Tre medlemmer fra det siddende Social- og sundhedsudvalg: Melissa Gilroy, Johan Brink Jensen, Niels Fischer-Nielsen
• Tre medlemmer fra Fanø Boligselskab: Sofie Valbjørn (formand), Helle Mejnertz, Freddy Christensen
• Velfærdsdirektør: Trine Nanfeldt
• Sekretær for gruppen: Maria Nybo

Alle kan holde sig orienteret om projektet og processen på kommunens hjemmeside, hvor der løbende vil blive opdateret om projektets udvikling.