Betalingsparkering ved Fanøfærgen sat på foreløbig pause efter konstruktivt møde

Mandag mødtes repræsentanter fra Fanø Kommune, Molslinjen, Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune for at drøfte sagen om betalingsparkering ved færgelejet i Esbjerg.
Efter et konstruktivt møde er parterne nået til enighed om, at planerne om betalingsparkering foreløbigt bliver sat på pause frem til et nyt møde i december.
Bølgerne er gået højt i den seneste tids debat om betalingsparkering ved Fanøfærgens færgeleje i Esbjerg. Derfor var der mandag indkaldt til et dialogmøde mellem sagens parter, hvor også Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen deltog og bød velkommen i borgmesterens mødelokale på 
Esbjerg Rådhus.
På mødet redegjorde Molslinjens økonomidirektør Poul Jacobsen og Esbjerg Havns direktør Dennis Juul Pedersen for deres opfattelse af sagen, mens Økonomi- og planudvalget med borgmester Frank Jensen, Christian Lorenzen, Erik Nørreby, Johan Brink Jensen og Mille Reneé Larsen også tilkendegav deres stillingtagen.
Efterfølgende var alle deltagere enige om, at det havde været et konstruktivt møde, hvor der er blevet aftalt en proces for at finde frem til en fælles løsning, når parterne mødes igen primo december.