Demensvenner

Personerne, der maler graffiti med håndsrækningssymbolet på billedet er Lars Lykkedegn, frivillig Demensven instruktør og Herdis Gregersen udviklings- og uddannelseskoordinator. Foto: GV.

Rundt omkring i Fanø Kommune vil der snart kunne ses plakater og graffiti med håndsrækningssymbolet. 

Årsagen er, at uge 19 er den nationale demensuge, hvor der i hele landet sættes fokus på demens. 
Håndsrækningssymbolet skal minde borgerne på Fanø om at række hånden frem mod mennesker, der udviser tegn på forvirring eller usikkerhed, hvilket kan skyldes demens-sygdom eller anden funktionsnedsættelse i hjernen. 

Alzheimerforeningen og Demensvenligt Danmark har i år særligt fokus på offentlig transport. Derfor vil graffiti symbolerne kunne ses ved busstoppesteder rundt om på øen og ved Fanø-færgen.
Rådet fra Demensvenligt Danmark lyder: Når du ser en person med symbolet for demens/håndsrækningssymbolet, kan du hjælpe ved at følge tre simple råd: 
1. Tag kontakt – smil og vær imødekommende
2. Tal tydeligt – stil kun ét spørgsmål ad gangen
3. Vær tålmodig – sæt tempoet ned og hjælp gerne på vej

Det er gruppen af frivillige inden for demensområdet Fanø Kommune, den såkaldte Demensgruppe, der sammen med Demensven-instruktørerne, står for initiativet. Grupperne håber at borgerne forstår, hvor vigtig en støtte, til at finde vej/ tage bussen mm., kan være for en borger ramt af demenssygdom eller anden funktionsnedsættelse i hjernen, så vedkommende i højere grad kan bevare sit sociale liv og dermed livskvalitet længst muligt. 
Det er også disse to grupper, der har sat forskellige initiativer i gang i forbindelse med demensugen. Blandt andet arrangementer for alle interesserede i Nyttehaven med kaffe, musik og hygge og infomøde i Sognehuset. Sidstnævnte har bla. fokus på pårørendes udfordringer i forbindelse med sygdoms udvikling, hvad der sker i Fanø kommune inden for demensområdet, et nyt tilbud om gåfællesskaber for borgere med tegn på demens og deres pårørende og et andet nyt tilbud om støttegrupper til pårørende. De to arrangementer er for alle interesserede, de er gratis og tilmelding er ikke nødvendig.  
(Se annonce om arrangementerne andet steds i Ugebladet)