Et valgfag ikke helt som de andre

Et godt samarbejde mellem Everten Rebekka og Fanø Skole betyder at øens unge i udskolingen kan vælge maritimt valgfag, og allerede her opleve, hvad det vil sige at sejle, og hvad der ellers hører til ved at være søfarende.
På lige fod med andre søfarende, deltog det maritime valgfag i brand-og redningskursus ved Falck i Esbjerg, hvor de slukkede ildebrande i tønder, og fik en tur i bassinet med redningsdragt. En stor oplevelse for de unge.