Færgefart og turisme

Selv for 101 år siden, var turiststrømmen til Fanø stor. Denne artikel blev bragt i Fanø Ugeblad den 30. august 1919:

Turiststrømmen til Fanø har aldrig været så stor som denne sommer. Der har været søn- og helligdage, hvor flere tusinde mennesker er ført til og fra Fanø, men i søndags kulminerede det. Vores færgefartøjer gik næsten uafbrudt, stuvende fulde af mennesker, som ikke alene var fra Esbjerg, men fra alle andre steder i omegnen. Men så mange mennesker er vi endnu ikke belavede på at modtage på Fanø, og forholdende var derfor også alt andet end tilfredsstillende for de tilrejsende. Vore biler og vogne var i uafbrudt aktivitet og kunne ikke tilfredsstille efterspørgslen. De kørte til tider med det dobbelte antal passagerer end normalt, og så var der endda formelig kamp for at få en plads. 
Særlig utilfredsstillende var forholdene, da vores gæster hen mod aften skulle hjem. Da 7-båden kom – heldigvis med få passagerer – stod der på den afspærrede bro så mange rejsende, at passagererne ikke kunde komme af båden, de måtte klatre over rækværket ud mod vandet, balancerende langs dette et langt stykke for at komme klar af sværmen og så igen klatre ind på gaden. Det gik heldigvis godt, men kunne også være gået meget galt.
Da båden omsider var klar til at tage mod passagerer, stormede de denne uden at politiet, som var stationeret på broen, kunne holde dem tilbage. Et øjeblik og båden var fyldt til trængsel, men det var ikke muligt at standse tilstrømningen.
Men hvor var det uhyggeligt for de sidste passagerer. Da postbåden skulle sejle 
kl. 8. 3/4  stod broen fuld af frysende mennesker og regnen strømmede ned, mens  båden de ventede på, sad på grund længere ude.
Nogle fik fat i et par kuttere, men også de gik på grund, og først senere på aftenen kom de flot og fik lasten af mennesker fragtet over til Esbjerg. Årsagen til hele kalamiteten var den lave vandstand.
Der blev befordret ca. 8.000 mennesker mellem Esbjerg og Nordby, det største antal vort færgeri endnu har færget over på en enkelt dag.
Forrige søndag til ridestævnet var der næsten ligeså mange fremmede, og da gik det alt fortrinligt, men da kunne alt vor materiel også benyttes.
Sådan var det så ikke i søndags. Da folk skulle hjem, var det lavvande. Skruebåden måtte indstilles mellem kl. 6 og 9 – dertil kom, at et par af kutterne satte sig så uheldigt på grund, at den ene en tid lang hindrede sejladsen for hjulbåden.
Farvandet må i en ikke fjern fremtid blive opmudret, og når det sker, og vi tilmed forhåbentlig får den tidligere omtalte større motorbåd, vil en sådan katastrofe ikke mere kunne indtræffe!!