Færgepriser 2019

Fanø Kommune har nu sammen med Færgen fastsat priserne for 2019.

Fanø kommune modtager i 2019 fra staten godt 28 mio. kr. til nedsættelse af færgetaksterne. Beløbet fordeler sig med 23 mio. kr. til nedsættelse af takster for biler og passagerer og 5 mio. kr. til nedsættelse af godstaksterne. Beløbene må anvendes hele året bortset fra de 8 sommerferieuger fra 10. juni til 11. august 2019.
Fanø Kommune og Færgen har i 2019 valgt at nedsætte færgetaksterne for pendlere med årskort markant og udvide alderen for unge til at gælde til 25 år. Det betyder, at en ung på 20 år som i dag betaler 2650 kr. for et årskort fra 1. januar skal betale 900 kr. »Det er en helt bevidst prioritering for Fanø Kommune, vi vil gerne gøre det billigere for pendlere på Fanø, det er vigtigt for vores bosætning ikke mindst af unge mennesker og børnefamilier«, udtaler borgmester Sofie Valbjørn.
Det bliver lidt dyrere for biler uden for højsæsonen, hvor prisen stiger fra 195 kr. til 220 kr.
Desværre betyder de nye priser stigninger for godstransporten. Godstransporten på Fanø er steget så meget, at det ikke er muligt inden for tilskuddet at fastholde de nuværende priser. Dette betyder en stigning for de forskellige godstyper på mellem 60 og 120 kr.
»Det er rigtig ærgerligt, at det ikke er muligt at fastholde de nuværende priser, men det er jo udtryk for en markant stigning i godstransporten til og fra Fanø og det er positivt fordi det også er udtryk for et højt aktivitetsniveau«, fortsætter borgmesteren.

De nye priser kan ses på Fanø Kommunes hjemmeside og på Færgens hjemmeside.