Fanø Bads storhedstid genoplevet

En nyudgivet publikation »Fanø Vesterhavsbad –  Storhedstiden som internationalt badested« giver et indtryk af Fanø Bads utrolige historie. Danmark havde med Fanø Vesterhavsbad et kurbadested på et internationalt niveau, der aldrig er set før eller siden i vort land.
Publikationen fortæller om, hvordan Fanø Vesterhavsbad fra ca.1890 til 1940 var rammen om et »high society« liv, hvor danske og udenlandske, især tyske, gæster fra aristokratiet, finansverdenen, erhvervslivet m.v. underholdt sig med fester, kurballer, koncerter m.v. og med badning, golf, tennis etc. Den kongelige familie og tidens kulturpersonligheder var med til at kaste glans over Badestedet. For den lokale befolkning fremstod livet ved Badet som et 1001-nats eventyr.
Der fortælles også om, hvordan det hele startede ved den uberørte hvide sandstrand på Fanøs vestkyst. Fremsynede iværksættere og investorer så her i lyset af interessen i 
Europa for kurophold, muligheder for at skabe et internationalt badested på Fanø. Man etablerede selskabet Fanø Vesterhavsbad A/S, der opkøbte store arealer, og via øens Hartkornskasse fik eneret på at drive badevirksomhed på kysten. Dette indebar reelt en fredning af hele Fanøs vestkyst fra nordspidsen til Sønderho – langt før nogen havde tænkt på Naturpark Vadehavet. Og på øen ved det yderste hav skabte man så et badested med internationalt ry.
Formålet med publikationen er, at historien om Fanø Bads storhedstid ikke skal glemmes, men stadig kendes ved dagens Fanø Bad, der jo er helt ændret i forhold til den tid.
Forfatteren er Nils Jæger, bestyrelsesmedlem i Fanø Vesterhavsbad A/S, som har oplevet storhedstidens afslutning efter 2. verdenskrig.

Publikationen kan fås gratis på Fanø Vesterhavsbads kontor Golfvejen 5, på Rådhuset, Biblioteket og på Turistkontoret.