Fanø Museum fejrer 100 år

Nye udstillinger i ny renoverede rammer
Fanø Museum, Skolevej 2 i Nordby har det seneste år gennemgået en total forandringsproces, hvor en stor bevilling fra Inger og Jørgen Nygaard Larsens Fond har gjort det muligt for museets bestyrelse at realisere et længe næret ønske: At forny museets udstillinger og renovere museumsbygningen. Museet genåbnes med åbent hus for publikum d. 25. maj 2018, kl. 15.
Med fokus på Fanø Museums unikke genstandssamling og husets egen historie har bestyrelsen i samarbejde med Sydvestjyske Museer realiseret helt nye tematiske udstillinger med fokus på livet for en typisk skipperfamilie. Med udgangspunkt i Thomsen-familien, som tidligere boede i huset, er beboelsesdelen indrettet som et typisk Fanø-hjem. Her skulle kvinden typisk stå for driften af hus, landbrug og familie, mens manden var på søen. Resten af huset er indrette med tematiske udstillinger. Og her er f.eks. museets samling af spændende eksotiske souvenirs og skibsarbejder er udstillet.
I samarbejde med Jørgen Overbys tegnestue har bevillingen fra fonden også gjort det muligt at genetablere husets frangel og renovere bygningen med nyt smukt ståtag. Alle bygningsforandringer er sket i samråd med Slots- og Kulturstyrelsen for at sikre husets fredningsværdier. Udvalgte rum er malet i datidens kraftfulde farver. Køkkenet er blevet genetableret med et komfur og sammen med museets øvrige interiør formidler museet nu autentiske rammer for en typisk Fanøfamilie. Udover støtte fra Inger og Jørgen Nyggard Larsens Fond er renoveringen også sket med fondsstøtte fra Sydenergi, Lauritzenfonden og Slots- og Kulturstyrelsen.
Udviklingen og realiseringen af museets nye rammer er sket i et tæt samarbejde mellem Fanø Museums bestyrelse, fondene, Sydvestjyske Museer, Jørgen Overbys Tegnestue og med grafisk assistance af Kirk og Kløgt.