Fanø Vand har sat nyt kulfilteranlæg i drift

Fanø Vand har netop færdiginstalleret og sat det midlertidige kulfilterprojekt i drift, som skal rense kommunens drikkevand for PFAS, indtil det permanente ionbytteranlæg er etableret og i drift omkring årsskiftet.
Efter en succesfuld installering og testkørsel kan Fanø Vand nu melde ud, at det midlertidige kulfilteranlæg, som skal rense kommunens drikkevand for PFAS frem til omkring årsskiftet, nu er sat i drift. Det midlertidige kulfilteranlæg er etableret af hensyn til forbrugersikkerheden, efter fund af PFAS over grænseværdien i drikkevandet tidligere på sommeren krævede hurtig handling for at løse problemet.
Det er altså nu sket, da Fanø Vand på kort tid har fået installeret og testet kulfilteranlægget, som står klar og er i brug inden det store rykind i efterårsferien.
Anlægget fungerer på den måde, at det fjerner stofferne ved, at PFAS »klistrer sig fast« på kulpartiklerne. Udfordringen er, at man ikke kan køre så længe, før kulfiltrene skal skiftes. »Da anlægget blot skal bruges midlertidigt, indtil det permanente ionbytteranlæg er etableret og i drift omkring årsskiftet, vurderes det, at det vil løse udfordringen her og nu og nedbringe indholdet af PFAS i drikkevandet til et minimalt niveau. Vi er glade for, at det er lykkes at finde en løsning og få den installeret så hurtigt, hvilket blandt andet er takket være vores dygtige folk i Fanø Vand og et godt samarbejde med bl.a. Esbjerg Kommune,« udtaler Fanøs borgmester Frank Jensen.
Sideløbende med ibrugtagningen af det midlertidige kulfilterfiltreringsanlæg etableres det mere langsigtede ionbytteranlæg, som vil kunne fjerne tilstrækkeligt PFAS til at overholde alle vandkvalitetskravene.
Valget af de to løsninger bygger på drøftelser med Esbjerg Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed samt en række forsøg med forskellige kultyper og rensemetoder hos Fanø Vand. Testene har vist, at PFAS kan fjernes med et ionbytteranlæg. De første forsøg viste, at rensning ned under grænseværdien krævede et renseanlæg bestående af både kulfilter og ionbytning. Senere forsøg og optimering af processen har vist, at vandkvaliteten kan sikres udelukkende med et ionbytteranlæg.