Fanøbørn hjælper truede fugle

I samarbejde med Nationalpark Vadehavet og Fanø Kommune har skolebørn fra 2. og 3. årgang på Fanø Skole i forårets løb bygget såkaldte lokketerner, som skal bruges til at hjælpe og beskytte den truede og sjældne dværgterne. Formålet med lokketernerne er at lede de levende artsfæller hen, hvor chancerne for at få unger på vingerne er størst.
Mandag den 29. april cyklede børnene sammen med deres lærere, Nationalparkens biolog og Fanø Kommunes naturvejleder ud til ynglepladsen på Fanøs nordspids og placerede dværgterneattrapperne inden for et rævesikret hegn, som kan forhindre de sjældne fugles æg i at blive fortæret af sultne rovdyr på fire ben. Arealet ligger samtidig så højt på strandengen, at det ikke overskylles af høje vandstande. Og så er det ellers bare at håbe, at ternerne lader sig lokke, og der kommer masser af små flyveklare terneunger ud af det.
Lokketerner er kostbare, og der skal faktisk helst stå nogle stykker sammen, før de har den ønskede effekt. Men der er ingen der siger, at lokketernene ikke kan konstrueres af børn. Derfor har 2. og 3. årgang på Fanø Skole, som en del af et større undervisningsforløb om fuglene, filet et stort antal træklodser til, pudset og malet dem i de rigtige farver, og resultatet er over 80 smukke lokketerner, der nu, samtidig med de rigtige terners ankomst fra Afrika, bliver sat ud på ynglepladsen på nordspidsen af Fanø. Med deres hvide plet i panden og det gule næb signalerer de til deres levende artsfæller, at her kan man yngle i sikkerhed.
»Jeg synes, det er en utroligt positiv historie, det her – hele vejen rundt. Det er i al sin enkelthed tæt på at være genialt tænkt – og jeg må udtrykke stor ros til børnene for deres flotte arbejde, og til lærerne på Fanø Skole, der så mulighederne i at forene flere gode formål i det her projekt. Jeg vil også gerne takke Nationalpark Vadehavet, vores lokale natur- og kulturvejleder, samt de lodsejere, som velvilligt lægger jord til, for et godt samarbejde. Det er jo netop, når mange gode kræfter går sammen, at det hele går op i en højere enhed«, udtaler udvalgs-formand Christian Lorenzen.
Foto: John Frikke.