Fanøs borgmester om færgestrid: Vi bliver holdt som gidsler i et monopol

På Fanø har debatten om voldsomt stigende priser på færgeoverfarten den seneste tid taget til i styrke. Fanølinjen/Molslinjen har varslet nye prisstigninger, som Fanøs borgmester og økonomiudvalg er voldsomt utilfredse med. Efter flere fejlslagne forsøg på dialog, retter borgmesteren og økonomiudvalget nu skarp kritik mod rederiet, som de mener, holder kommunen og dens borgere som gidsler i en monopollignende situation.

»Og stormen sused' og gjor’ halløj, og bølgen stod som en kæmpehøj, og det var sandelig ingen spøg, imellem Esbjerg og Fanø.« Sjældent har den gamle sømandsvise været mere dækkende og aktuel end i den nuværende situation, hvor bølgerne går særdeles højt i striden mellem Fanø Kommune og Fanølinjen/Molslinjen.
Det stormombruste forhold tog for alvor sin begyndelse i starten af sidste uge, hvor den lille vadehavskommune pludselig modtog en skrivelse fra det kapitalfondsejede rederi, som med få dages varsel meddelte om særdeles markante prisstigninger på færgebilletterne på op mod næsten 50 pct.
Senest ændrede Fanølinjen/Molslinjen så også uden yderligere kommunikation eller information i fartplanen fra i lørdags, hvilket skabte forvirring og usikkerhed blandt overfartens rejsende. På Fanø synes man derfor bestemt ikke, at situationen er nogen spøg, da rederiets fremfærd og efterfølgende ageren har vakt stor forundring og harme hos kommunen og politikerne.
»Det er først og fremmest vigtigt for os politikere at understrege, at vi intet har med disse prisstigninger at gøre, og at vi tager afstand fra den måde, Molslinjen fører dialog på. Vi er ikke blevet hørt om ændringer i fartplanen og vi har ikke fået rimelig tid til at forholde os til de foreslåede prisstigninger. Derfor står de seneste ændringer alene for Molslinjens regning og er på ingen måder noget, vi kan bakke op om. Tværtimod vil vi kæmpe indædt imod, at vores borgere, erhvervsdrivende og gæster skal betale uforholdsmæssigt høje priser for færgen, hvor vi samtidig ikke kan få dokumentation for prissætningen. Det er på ingen måder rimeligt,« udtaler borgmester Frank Jensen, som påpeger, at man adskillige gange – uden held – har rakt ud til rederiet for at søge dialogen og efterspørge større åbenhed om regnskaber og prissætning.

Monopollignende situation
Fanø Kommune er den eneste kommune i landet, hvor det er en privat, kommerciel operatør, der varetager færgedriften. Det betyder, at øboerne ikke selv har indflydelse på hverken prissætning eller andre vilkår, hvilket borgmesteren frygter, man nu betaler prisen for.
»I vores tilfælde har man i sin tid privatiseret kritisk infrastruktur. Det betyder, at vi reelt set er overladt til markedskræfterne, og at Fanølinjen/Molslinjen kan hæve priserne eller underinvestere for at skabe maksimal profit på deres forretning. Det er i vores optik ikke holdbart, da vi ikke har noget alternativ til Fanøfærgen, hvorfor de jo faktisk har et monopol. Lige nu føler vi os lidt som gidsler i det monopol, da vi faktisk ikke har medbestemmelse på priserne, fartplanen eller servicen,« forklarer Fanøs borgmester.
Han mener, at der bør være loft for, hvad en kommerciel operatør, i dette tilfælde den svenske kapitalfond EQT, kan tjene på kritisk infrastruktur. Derfor ønsker han politisk bevågenhed fra national hold, da sagen efter hans overbevisning er principiel.
»Lige nu har vi de facto en betalingsring rundt om vores kommune, som en kapitalfond kan vælge at sætte prisen for, som de vil. Det er jo i virkeligheden en helt vanvittig situation, som jo er til stor fare for udviklingen i vores kommune, da det rammer både de fastboende, de erhvervsdrivende og vores gæster. Vi håber, at vi kan råbe politikere på Christiansborg op, da de forhåbentligt også kan se det urimelige og uholdbare i vores situation,« lyder håbet fra Frank Jensen og Fanø Kommune.

Ny færgerute er en mulighed
Da Fanø Kommune ikke kan acceptere de foreslåede prisstigninger, har økonomi- og planudvalget på deres seneste møde besluttet, at Molslinjen anmodes om at sejle med billigste brændstof og at fastholde flest mulige afgange jf. den oprindelige sejlplan for 2022. 
Målet er på kort sigt at sikre så lave prisstigninger som muligt, hvor alle tænkelige tiltag skal bringes i anvendelse. Det indebærer også en midlertidig overgang til »sort diesel« frem for el hurtigst muligt. Samtidig foreslås en reduktion i antal afgange og antal færger, hvor det er hensigtsmæssigt, ligesom man vil fastholde gratis cykler samt sikre, at evt. nødvendige prisstigninger pålægges alle billetter som et energitillæg og ikke bliver faste prisstigninger.
Derudover nævner borgmesteren også endnu en ret opsigtsvækkende mulighed, som kan komme på tale, hvis konflikten går helt i hårdknude.
»Vi kigger også på muligheden for, om vi på sigt selv kan lave en alternativ overfart eller måske endda vores eget færgeselskab, hvor det i stedet for en kapitalfond er vores egen kommune – og dermed borgere – der kan nyde godt af overskuddet fra færgedriften, ligesom vi selv vil være i stand til at fastsætte priserne og vilkårene. Det er stadig vores helt klare tilgang, at vi fortsat vil understøtte et åbent og transparent samarbejde med Molslinjen, men hvis dette ikke er muligt, hvilket det jo desværre ikke tyder på lige nu, må vi jo overveje alternativerne,« lyder det fra borgmester Frank Jensen.