Fanøs tidligere borgmester Kjeld Nielsen udnævnt til æresmedlem af international miljøorganisation

Fanøs mangeårige borgmester Kjeld Nielsen var i 90’erne og 00’erne en bærende kraft i miljøorganisationen KIMO’s arbejde med at forhindre forurening og beskytte, bevare og forbedre hav- og kystmiljøet i Nordsøen. Som synligt bevis på den store indsats er han blevet udnævnt som organisationens første danske æresmedlem.

Der er løbet meget vand gennem Grådybet, siden Fanøs tidligere borgmester Kjeld Nielsen i 90’erne blev kommunens repræsentant i miljøorganisationen KIMO, Kommunernes Internationale Miljøorganisation, som han var formand for i et årti og en overgang også præsident i den internationale del af organisationen.
Til gengæld er der ikke skyllet meget olie op på Fanøs og Vestkystens strande, siden miljøorganisationen med Fanø og Kjeld Nielsen som en af frontkæmperne for alvor satte ind over for problemet med olieforurening, som i høj grad var forårsaget af, at skibene til langt op i 90’erne måtte udlede olie ved tankskylning i Nordsøen. Den praksis blev der senere sat en stopper for.
Den problematik var én af de vigtigste kampe, som Kjeld Nielsen var med til at kæmpe i sin tid i KIMO, men han var også aktiv og med til at sætte pres på såvel danske som internationale myndigheder i en lang række andre miljøanliggender som bl.a. bedre kystovervågning og strammere restriktioner for transport af atomaffald i Nordsøen.
Som synligt bevis på – og tak for – den store indsats er han derfor blevet udnævnt som KIMO’s første danske æresmedlem – kun Albert De Hoop fra Holland og Rick Nickersen fra Shetlandsøerne har tidligere modtaget hæderen.
»Det er en flot anerkendelse af Kjelds og faktisk også Fanøs store engagement i KIMO og miljøarbejdet. Vi er en meget lille kommune, men spiller en stor rolle i KIMO. Og vi skylder Kjeld stor tak, da han anlagde en meget aktivistisk linje i sin tid som formand og sidenhen præsident for KIMO, og har været med til at tage vigtige skridt i kampen mod forskellige typer forurening, som har ramt eller kunne have ramt Fanø. Når vi i min tid i KIMO lykkedes med at få forbudt tankrensning af paraffin til havs, og med udgangspunkt i kutter-strandingen på Fanø tilbage i 2018 gjorde en stor indsats for at få stoppet den slags, så har vi stået på skuldrene af bl.a. det store arbejde, som Kjeld har gjort i sin tid som medlem, formand og præsident,« lyder ordene fra byrådsmedlem Christian Lorenzen, der fik lov at overrække 
hædersbevisningen, da han i sin periode som repræsentant for Fanø i KIMO Danmarks bestyrelse var med til at indstille Kjeld som æresmedlem. Grundet COVID-19 og udfordringer med at få hædersbevisningen gennem tolden, var det dog først muligt at overrække den nu.
Fanø Kommune er stadig aktiv i KIMO, og er i dag repræsenteret ved viceborgmester Erik Nørreby. KIMO består af det internationale netværk af mere end 80 medlemskommuner med nationale netværk i Danmark, Holland og Belgien, Norge, Sverige og Storbritannien samt uafhængige medlemmer på Færøerne, Tyskland, Irland og Litauen, der tilsammen repræsenterer mere end fem millioner borgere i flere nordeuropæiske lande. 
KIMO repræsenterer kystkommunernes interesser med en stærk stemme, og påvirker internationale organisationer i deres beslutningsprocesser og arbejder bl.a. for lovgivning, som skal reducere risici og forurening og øge beskyttelsen af kystsamfundene, når ulykken sker.