Fantastiske nyheder for Fanøs ungdom: Nordea-fonden støtter ungehus med millionbeløb

Det kommende ungehus på Fanø, som slår dørene op i løbet af foråret, har fået en kæmpe økonomisk håndsrækning til at indfri de store ambitioner om at blive nyt samlingssted for øens ungdom. Nordea-fonden vil støtte projektet med 2 mio. kr., hvilket skaber stor begejstring hos Fanø Kommune.

I fremtiden bliver det lidt federe og sjovere at være ung på Fanø. Det står klart, efter Nordea-fonden har meldt ud, at de støtter det nye ungehus på øen med 2 mio. kr., som skal understøtte udviklingen og aktiviteterne i huset på Vestervejen, når det inden længe slår dørene op for Fanøs ungdom.
Målet er at give Fanøs godt 350 unge mellem 13 og 25 år flere og bedre oplevelser via et ungdomskulturhus, som bliver et involverende samlingssted med fokus på fællesskab med både faste klubaftener og ungdomsskolehold, ligesom de unge selv får nøglerne til bygningerne og skal være med til at pege på, hvilke faciliteter og aktiviteter der skal være.
»Det er en fantastisk nyhed for Fanøs unge, som nu får deres eget sted at udfolde sig. Det er meget vigtigt, at vi tror 100% på de unge, og giver dem den plads, de har brug for, for at skabe og leve det gode ungdomsliv på Fanø. Der skal være bedre plads til at være ung, og det er jo fantastisk at vi, med Nordea-fondens hjælp, bliver i stand til gøre det endnu bedre, end hvad udgangspunktet var med ungehuset«, forklarer Anders Frey, formand for Børne- og Kulturudvalget, som håber, at hele øen vil bakke op om projektet og de unge.
Renoveringen og indretningen af huset har været i gang i et stykke tid, men med de ekstra midler fra Nordea-fonden er mulighederne for at udfolde ambitionerne og potentialet nu blevet endnu bedre. Hvilke aktiviteter og faciliteter det konkret skal udmønte sig i, skal de unge altså selv have stor medindflydelse på. Tanken er nemlig, at de i høj grad selv skal have og tage ejerskab, hvorfor de selv skal engagere sig og bogstaveligt talt være med til at forme huset i forhold til form og indhold.
 
Alle inviteres indenfor 
De unge skal også bruge ungehuset til at afprøve samfundslivet af i trygge rammer. De unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet er faldende, og derfor skal huset også være et forsøgsrum for indlevelsen af de unges interesse og engagement i eksempelvis politik og samfundsdebatten med foredrag og arrangementer, som får de unge op fra skærmen og ind i fælleskabet. 
»Vi vil gerne invitere alle de foreninger og ildsjæle på Fanø ind i projektet, som har lyst til at støtte op om de unge og aktiviteterne i ungekulturhuset. Det kan jo være, der sidder nogen derude med et særligt overskud, de har lyst til at give videre til de unge. Det kunne f.eks. være en håndværker, som vil hjælpe de unge med at lave byggeprojekter eller en pensioneret mekaniker, som vil hjælpe de unge i værkstedet – man kan bare byde ind,« lyder opfordringen fra Anders Lydom, fritidsleder i Fanø Kommune.
Fanø Kommune håber den nye indsats vil sætte et positiv indtryk unges bevidsthed, således at de også engang vil flytte tilbage til kommunen, når de eksempelvis søger job eller stifter familie. 
»Der bliver en kamp om de unge i fremtiden. Vi får brug for deres arbejdskraft både ift. øens mange virksomheder og i det frivillige foreningsliv, og vi får også brug for flere børn på Fanø i fremtiden, hvis Fanø stadig skal forblive det levende lokalsamfund, som vi kender det i dag«, fortæller Anders Frey om de mere overordnede kommunale overvejelse vedrørende projektet. 
Ungehuset slår dørene op senere på foråret, hvor alle interesserede borgere inviteres til Åbent hus. Derudover vil der blive afholdt offentligt informationsmøde for både de unge og for de frivillige kræfter, som vil være med i projektet.

Fakta om ungehuset på Fanø
Ungehuset er beliggende på Vestervejen 37 A, hvor der engang var et gasværk og senest Fanø MC. Huset åbner i løbet foråret 2023.
Målgruppen for ungehuset er unge i Fanø Kommune mellem 13 år og 25 år. 
Fra de større byer kender de fleste godt konceptet omkring et ungdomshus, hvor de unge selv er med til at lede stedet og bestemme aktiviteterne og arrangementerne. Nu håber man på Fanø at kunne kopiere nogle af de gode erfaringer, man har høstet rundt om i Danmark. 
Projektet finansieres med støtte fra Nordea-fonden på 2.020.000 kr. primært til aktiviteter og opbygningen af ungekulturhuset.
Fanø Kommune finansierer selv hovedparten af istandsættelsen af de gamle bygninger, jordoprensningen mv. I alt forventer Fanø Kommune at skyde 2.250.000 kr. i projektet plus et momsrefusionsbeløb til staten.