Forårshygge i »Nyttehaven«

Onsdag eftermiddag, d. 11. maj, var ca. 30 borgere, inkl. ægtefæller og sosu-personale fra Fanø Plejecenter, mødt op til et par hyggelige timer med kaffebord og musik i forbindelse med Demensugen.

Desværre var vejrguderne svære at få i tale onsdag den 11. maj i »Nyttehaven« på Fanø. Regnen tog til i løbet af dagen, og deltagerne måtte pakkes godt ind i lune tæpper og placeres under de skærmende parasoller, der denne eftermiddag tjente som store paraplyer. Men stemningen var god og da kaffen var i kopperne og musikken spillede, så det ud som om borgerne fik varmen. 
»Demensgruppen«, en gruppe af frivillige, var initiativtagerne bag eftermiddagen, Herids Gregersen var koordinator af gruppen. Anders Nordby, ergoterapeut på Fanø Daghjem, havde planlagt arrangementet og Mikkel Suldrup Larsen, der ligeledes er ansat som ergoterapeut på Fanø Daghjem, var med som praktisk hjælper.
Kirsten Poulsen, formand for Nyttehaven arbejdede både i haven og hjalp til med praktiske opgaver i forbindelse med kaffebordet.
Kamma Koch, formand for »Skubbeklubben« deltog sammen med John Pedersen fra »Bussens Venner«, der kørte borgere til og fra Nyttehaven flere gange.

Tekst og fotos: GV