Fra de gamle arkiver (9/12-1950)

I de gamle arkiver fra lørdag den 9. december 1950, Fanø ugeblad nr. 2780, – fandt vi dette fine, lille skriv, der stadig er højaktuelt. Vi opfordrer, som dengang, til at følge anbefalingen om at støtte de lokale forretninger i forbindelse med julehandlen.

Julemåneden
Overalt i byen ses det tydeligt, at julemåneden er inde. Byens juletræ er blevet rejst på Tinghustorvet, hvor det hver aften stråler med sine mange lys til stor glæde navnlig for børnene – måske til mindre glæde for de borgere, der har deres hjem omkring pladsen.
 
Byens forretningsfolk har alle gjort sig de største anstrengelser for at give deres udstillingsinduer det rette julepræg, og for at få deres varer til at fremtræde så fristende som muligt.
Det er i disse dage derfor nok umagen værd, at gå sig en tur gennem byen og kigge lidt på herlighederne, og tager man børnene med, da er man helt sikker på at få det fulde udbytte af turen, de ved ganske nøje, hvilke vinduer, det er værd at standse op ved – der hvor de mange julegaver er udstillet – altså hele gaden igennem – i et festligt og broget skue. Nu er det derfor kun at håbe, at forretningsfolkene også må få glæde af  deres anstengelser ved en god julehandel. 
Må Fanø Ugeblad i denne forbindelse have lov at henstille til det købende publikum har i staden, at man gør sine indkøb i sin egen by. Hvorfor tage udenbys for at købe de ting, som kan købes lige så gode og lige så billige på Fanø.