Gravearbejdet er i gang

Sønderho Havn Støtteforening:
Nr. Nebel Entreprenørforretning A/S har gjort udstyret klar til at grave fra det sted firmaet nåede sidste vinter, hvorfra der nu fortsættes mod syd. Samtidigt starter en anden maskine, der skal grave sydfra og arbejde sig nordpå. Entreprenøren har lovet, at uddybning af sejlrenden bliver færdig i år. Hvis alt går som planlagt, holder vi havneindvielse Grundlovsdag 5. juni 2020. Vi vil på hjemmesiden og i foreningens nyhedsbreve holde jer orienteret om, hvordan arbejdet skrider frem.
Tilladelse til uddybning af sejlrenden og havnebassinet er på plads, og en lang række fonde har givet tilskud til projektet, der kommer til at koste godt 6 mio. kr. Sejlrenden bliver 15 m bred og havnebassinet ved Sønderho får en bredde på 40 m, så der bliver plads til både, der kan ligge for svaj.
Det er planen at genskabe havnen som en naturhavn, som vi husker den fra 1980’erne, inden tilsandingen begyndte. Det betyder, at der ikke kommer bolværk eller moler. I planen indgår en ny bredere anløbsbro, der skal være så solid, at den kan stå der hele året. Arkitekt Niels Brinch Nielsen, som har tegnet Svenskeren, har lavet en skitse til den permanente bro ved Børsen. 
Skitsen kan ses på www.sonderhohavn.dk. Udformningen af broen er inspireret af de gamle palisadeværker.