Hugo Matthiessens Fanø 1928

Hugo Matthiessen med sin uundværlige bowlerhat og sit smukke mahognikamera, hvortil der skulle benyttes fotografiske glasplader, der målte 12 x 16,5 cm. Her er han fotograferet i 1949 af kollegaen Harald Langberg. 

Jeg er imod enhver forandring 
– selv til det bedre!​

Sådan udtrykte museumsinspektør ved Nationalmuseet Hugo Matthiessen (1881-1957) sig, når han med forfærdelse så, at de gamle danske købstæders middelalderkvarterer måtte lade livet til fordel for byfornyelse. »Fremskridtet« kunne han næppe forhindre, derfor satte han sig for at fotografere de maleriske miljøer, før det var for sent. Fra 1913 til 1922 tog han derfor rundt i Danmark og fotograferede i en lang række købstæder. 
Siden 1987 er mange af Hugo Matthiessens fotografier blevet gengivet i næsten 20 »købstadsbøger« med Viborg som den første og Ebeltoft som den nyeste med motiver, som vi i dag kan glædes og begejstres og måske også bedrøves over, når vi ser, hvad der for evigt er gået tabt.
Men selvom hverken Nordby eller Sønderho har været købstæder, og selvom byfornyelser og nedrivninger på Fanø heldigvis var begrænsede, så Hugo Matthiessen kvaliteten i de bevarede bymiljøer. 
Derfor tog han til Fanø i maj måned i 1928, hvor han med sit kamera og de tunge fotografiske glasplader travede både Nordby og Sønderho tyndt og satte det omhyggeligt op foran udvalgte motiver.
Det blev til næsten 60 motiver ligeligt fordelt mellem Nordby og Sønderho, men langt de fleste af dem er forblevet næsten ukendte i Nationalmuseets magasiner.
Nu er der imidlertid lys forude, for i løbet af næste år vil alle motiver i en kommende fotobog blive gengivet i enestående klare og skarpe gengivelser baseret på Nationalmuseets nyeste digitale scanningsteknologi. En sådan udgivelse har kun været mulig, fordi Inger og Jørgen Nygaard Larsens Fond generøst har doneret de fornødne midler. 
Inden da vil Fanø Ugeblad i en række kommende numre vise et repræsentativt udsnit af de mange billeder fra både Sønderho og Nordby, hvor vi i dag lægger ud med Veservej 2.

Veservej 2 i Nordby
Hvilken rute Hugo Matthiessen gik, da han i 1928 tog rundt i Nordby for at fotografere sine næsten 30 udvalgte lokaliteter, lader sig ikke fastlægge. Men som det første i rækken begynder vi med et motiv fra Veservej 2, hvor vasketøjet er hængt til tørre i forårssolen.
Kigger man godt efter, kan man se, at moderne tider er på vej. Der er kommet elektrisk gadebelysning og oppe over stråtaget er opsat en radioantenne, som den driftige »Radio Jens« havde sat op, så han som en anden – langt senere tids – Radio Merkur ulovligt og mod betaling kunne distribuere Statsradiofoniens udsendelser til omkring 100 abonnenter.
Veservej 2 var opført i 1808 og hører til den relativt lille gruppe af huse, som har halvvalmet stråtag. Vinkelret på Veservej 2 ligger Dagmarsvej 1 med tegltag og som sandsynligvis er opført omkring 1870. I baggrunden til venstre ses Dagmarsvej 4-6.

Per Hofman Hansen