Hvordan skal Nationalpark Vadehavet udvikle sig?

Det spørgsmål blev Fanø stillet, da der onsdag den 24. januar var inviteret til offentligt møde på Hotel Fanø, Vangled 32c. 
Mødet var lagt fra kl. 17 til 20 på en kold januardag.

Men inde i lokalerne på matriklen, der tidligere husede Søfartsskolen, Efterskolen og nu er Hotel Fanø, var der lunt og stemningen var god. 42 interesserede borgere og partnere af Nationalpark Vadehavet var mødt op for at komme med input og idéer til den kommende plan for Nationalparkens arbejde i 2025-2030.
I den første del af mødet blev aftenen præciseret og deltagerne blev informeret omkring opbygning og arbejdet i organisationen ved naturkonsulent John Frikke. Allerde her var der en del spørgsmål og input fra en engageret forsamling.
Efter en fin forplejning trak alle i »arbejdstøjet«, og det var tid til at komme med forslag til fremtiden i Nationalpark 
Vadehavet. Det blev til 59 spændende forslag indenfor nationalparkens seks indsatsområder. 
Workshop’en på Fanø var den sidste i rækken, og i alt har sekretariatet modtaget mere end 300 forslag fra borgere og interessenter. Nu starter arbejdet med at gruppere og sammenskrive forslagene under en række overskrifter og temaer.
I løbet af foråret 2024 bliver første udkast til nationalparkplan 2025-2030 skrevet og i maj måned lægges den ud i offentlig høring. Den endelige plan forventes godkendt og sendt til ministeren i december 2024.
Frem til den 31. marts 2024 kan du stadig nå at komme med idéer til projekter og aktiviteter på mailen:
npvplan@danmarksnationalparker.dk  

Tekst: GV · Fotos: Søren Christensen