Læserbreve, kommunalvalg

I forbindelse med Kommunalvalget har vi modtaget rigtig mange læserbreve. Desværre har vi en begrænsning på, hvor mange vi kan få med i den trykte udgave af Ugebladet, derfor har vi i denne uge valgt at ligge læserbrevene på vores hjemmeside. Herunder er der et link til to sider der åbner i e-paper plus tre ekstra læserbreve.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

https://www.epaper.dk/fanøugeblad/fu_2017_43_læserbreve/ 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Læserbrev: Politianmeldelse
Fanø Kommune har fejlagtig anmeldt undertegnede til Politiet (17/10, 2017), hvilket er tredje gang i alt.
Forrige gang (2014) var jeg indlagt til genoptræning efter en hjerneblødning i 2012. Dengang afviste politiet at gå ind i sagen, der drejer sig om overtrædelse af lokalplan 32 med henvisning til at bevisbyrden ikke ville kunne løftes. Det har ikke afholdt Fanø Kommune for efterfølgende at have anmeldt den nuværende ejer til Politiet, hvilket er en klar krænkelse af ejerens retssikkerhed, idet sagen ligger til afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet.
Sagen drejer sig om byggeriet Skovstien 47, hvor Fanø Kommune fastholder at Lokalplan 32 er overtrådt, trods det at byggeriet blev godkendt såvel i 2003 som i 2005 af det samlede byggeteam og følger fuldstændig lignende tidligere godkendt byggeri (anbefalet af Fanø Kommune) som Golfstien 18. Fanø Kommune har hidtil brugt enorme resurser på denne sag herunder en million til advokat salær og lægger nu op til at bruge den næste million for at forfølge en af Danmarkshistoriens længste byggesager.
Hvad kan andre mon uddrage af denne sag:
1. Fanø Kommune holder sig ikke tilbage for at forfølge en overtrædelse af lokalplanen, selv om et byggeri tidligere er godkendt.
2. Sagen drejer sig bl.a. om terrænregulering i form af flisebelægning udenfor køkkendøren. Derfor kan enhver
fannik, der før 2013 (lokalplan 101) har foretaget terrænregulering på »ubebygget areal« (uden kommunens tilladelse) i form af flisebelægning, etablering af terrasse, jordvold m.v frygte anmeldelse og påbud af kommunen.
Da Fanø Kommune ikke på nogen måde har forsøgt at finde en løsning og klart har behandlet anderledes kan jeg kun betragte det som en personlig hetz samt forsøg på vendetta mod byggeriet. Desuden synes Fanø Kommune at forsøge at dække over inkompetence og fejlagtig rådgivning mht byggereglementet, måske af frygt for en erstatningssag.
Man kunne ønske at Fanø Kommune herunder byrådet som i 2010 støttede sagen (dog ikke byrådsmedlem advokat Erling Krog) brugte skatteydernes penge lidt mere konstruktiv.
Til slut vil jeg gerne give Fanøs borgmester et kærligt og velment råd: Det er ingen skam at gå, før man bliver sparket ud.

Venlig hilsen Poul Henning Dokkedal, fhv. Venstre-vælger

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Læserbrev: Hvem fortjener at få indflydelse på Fanøs fremtid de næste 4 år?

Stor tak til Nils Thorlund for dit indlæg angående kulturen på Fanø. I de sidste mange år har det set sløjt ud med hensyn til økonomisk opbakning til både musik, idræt og kunst. Nu nærmer valget sig, og jeg vil kraftigt opfordre vælgerne til at tænke – især tilbage – på de områder, hvor det gik galt, og hvem der kunne være ansvarlig herfor. Den mangelfulde gadebelysning i store dele af byen er en skændsel. Elever i 9. kl. kunne med lethed have beregnet, hvor mange gadelamper der skulle til, for at dække den gamle belysning. De skulle blot kende standerhøjde og spredning af lyskilden.  Vi kender alle det udvalg, der var ansvarlig herfor. DUMPET.
Borgmesterens mislykkede forsøg på at ”hjælpe” en erhvervsdrivende til at lukke forbindelsen mellem Mellemgaden og Konsul Lauritzens Plads, skal vi heller ikke glemme. Via aktindsigt fik vi heldigvis stoppet dette misbrug af magt. For snart 2 år siden deltog adskillige frivillige i nedtagningen af Vadehavscenterets bygning i Vester Vedsted. Den havde Trine fra Fannikerdagen været så vaks at lægge billet ind på, da hun hørte, at den kunne erhverves for ingen penge. Man skulle blot selv skille den ad og tage den med. Glæden var stor, da Fannikerdagen blev valgt som aftager; men glæden er aftaget, da Kommunen endnu ikke har anvist en grund til opførelsen. Jeg mindes tydeligt borgmesterens Tak til Trine i sin tale foran Rådhuset til Fannikerdagen i 2016. Eller var det 2015?
Vi skylder alle Røde Kors, både Anne Gram Madsen og den nuværende formand, Karin Spillemose, stor tak for (sammen med de frivillige kontakter til vore flygtninge)  at hjælpe med at løse de problemer, der af og til opstår ved ankomsten til et nyt land. Der burde nok være lidt flere medarbejdere på Kommunen, til så stor en opgave. Mange profiterer af at udleje boliger, men ikke alle udviser hjælpsomhed og forståelse.
Ved læsning af de omdelte pjecer fra de opstillede lister finder jeg kun få, der beskæftiger sig med p-pladser i Esbjerg. Dette burde have førsteprioritet i kampagnen vedrørende bosætning. Venstre vil have flere 1-dags turister, men hvor skal de parkere? Vi inviterer ikke gæster udefra i store dele af året, da disse kun vil blive mødt af en fyldt p-plads. Der er forsøgt med sommerbridge sidste år, da folk fra Esbjerg opfordrede til det. Desværre blev 2 ud af 3 gange forsinket af, at gæsterne ikke kunne finde p-plads.
Vi står over for endnu et stort problem. Efter nytår har vi ingen TAXA på Fanø, en skandale, som Kirsten Poulsen fra Ældre Sagen så klart udtrykte det. En fejlvurdering af rang fra både Kristine Kaas Krogs og Erik Nørrebys side. Derfor – kære medborgere – TÆNK TILBAGE – og derefter FREM, når I sætter jeres kryds på stemmesedlen! Fanø har brug for byrådsmedlemmer, vi kan stole på.

Brita Buhl Voss

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Læserbrev: Går det godt?

Så er der masser af kommunevalgs indlæg i medierne fra de lokale partier. Der bliver brugt fine ord som "Det går godt", "grøn kommune/omstilling" og det meget populære magiske ord "bæredygtighed". Alle vil have æren for at redde Børnehuset "Bakskuld".
Men går det godt? Fanø kommune er tidligere kendt som en kommune med en god stabil økonomi og dertil hørende lav skat. I 2016 blev det nødvendigt at hæve skatten i kommunen grundet forøgede udgifter, hvilket ville medføre at en del af de forøgede skatteindtægter ville gå til staten i straf gebyr grundet at skatte stoppet overskrides. Begrundelsen for denne skattestigning blev udmeldt som " økonomisk ansvarlighed" og "hvem vil ikke gerne betale mere for at beholde det høje serviceniveau". Det viste sig at det tidligere på året udmeldte underskud pludselig blev vendt til et overskud. En difference på 12,7 millioner, et meget stort beløb i en så lille kommune.
Grunden til denne difference viste sig at være manglende styr på økonomien, hvilket i sidste ende er borgmesterens ansvar. Alligevel valgte Fanø Kommune at bibeholde skattestigningen, da det kunne forventes at der kommer forhøjede udgifter. Strafgebyret på skattestigningen blev omgået via et smuthul i loven, fint nok, men der trækkes alligevel extra skatte penge op af lommerne på skatteborgerne til tvivlsom økonomisk administration.
Ved årsopgørelsen viste det sig at differencen heldigvis ikke var 12,7 millioner. Det kan godt være at det udmeldes som heldigt og godt at tallene er vendt til den positive side. Men det er ligesom at dette rod er glemt og " Nu går det godt". Kommunens forvaltning af skatteborgernes penge er baseret på held og tilfældigheder, hvilket på ingen måde kan accepteres. Der er brug for friske folk ved det kommende kommunalvalg, for at sikre en sikker kurs for Fanø Kommune i fremtiden. Det er den eneste mulighed hvis vi skal overleve som selvstændig kommune, ellers ender vi under administration og overtagelse af Esbjerg kommune.

Mvh. Mads Jensen, Sønderho