Legepladsen ved Realen

I samarbejde med Fanø Kommune, som vil stå for planering og beplantning m.m. har Fanø Skovlegeplads` Støtteforening påtaget sig at indsamle økonomi til indkøb af nye legeredskaber til erstatning af det gamle legetårn med ruchebane, som af sikkerhedsmæssige grunde er blevet fjernet på grund af råd. 
Legepladsen bliver benyttet meget af børn med eller uden forældre eller bedsteforældre. Både herboende familier, men også turister på besøg i Nordby. 
Vi har fået et tilbud fra Kompan (et legeplads-firma), som I kan se på billederne herunder. Den eksisterende gynge, legehuset og guitaren bliver bevaret. Vi håber området igen kan blive et attraktivt sted at opholde sig. 
Fanø Kommune og Jensen & Jensen opsætter et nyt hegn med låge fra parkeringspladsen ved Realbyggeriet, så der 
bliver let adgang for beboerne her. Frivillige ved Fanø Skovlegeplads’ Støtteforening sørger for opsamling af evt. efterladenskaber som papir, cigaretskod m.m.
Vi håber det har fleres interesse, at området igen bliver attraktivt, og gennem et økonomisk bidrag vil hjælpe til med at projektet kan realiseres.
Bidrag kan indbetales til Fanø Skovlegeplads’ Støtteforenings konto i Fanø Sparekasse konto nr. 9684-652 05 17977 eller via MobilePay: 71485. Oplys venligst navn på indbetaler. Man kan også blive støttemedlem. Det koster 100 kr. Se mere på: www.fanoeskovlegeplads.mono.net

Ove Gejl Christensen, Formand for støtteforeningen
tlf. 21 42 19 78, mail: fanoeskovlegeplads@gmail.com