Lycium

På en fantastisk sommerdag, lørdag den 22. juni, blev et nyt naturhistorisk udstillings- og formidlingssted på Fanø præsenteret for offentligheden.

Fanøs borgmester, Sofie Valbjørn, bød alle de fremmødte velkommen, og fortalte om tankerne bag drømmen om et formidlingscenter, smukt placeret i klitterne ved Fanø Bad tegnet af arkitekterne fra Bjarke Ingels Group (BIG).

– »Jeg har glædet mig rigtig meget til i dag, hvor initiativtager Steen Lassen, arkitekt for projektet David Zahle, og Jesper Bartholdy vil præsentere visionen for et nyt naturhistorisk udstillings- og formidlingssted på Fanø. Det hedder Lycium – og er lige så enestående som stedet, hvor det skal ligge – og som det beskriver, udforsker og viser frem: Barriereøerne, deres naturhistorie og verdensarven«, sagde Sofie.

Steen Lassen, der er initiativtageren og »idé-manden« bag projektet, er kommet på Fanø gennem hele sin barndom og han har gennem sine forfædre lært at værdsætte og elske Fanøs natur. 
– »Min tipoldefar kom til Fanø i 1870’erne og elskede Fanøs natur. I 1901 kom min farfar som 21 årig for at få styr på Kurhotellets økonomi, hvorefter han forelskede sig – både i Fanø og han fandt ligeledes sit livs udkårne på øen, hvor han efterfølgende bosatte sig«, fortalte Steen Lassen. »Fanøs smukke natur er en del af noget stort. Da øen blev en del af UNESCOs Verdensarv følte jeg en forpligtelse til at involvere mig og være med til at formidle Fanøs historie«, sagde Steen. Han kontaktede derfor arkitekt Bjarke Ingels fra arkitektgruppen BIG for at påbegynde drømmen om Lycium.

Lektor ved Københavns Universitet, Jesper Bartholdy fortalte om baggrunden for projeket og visionen for den permanente udstilling i Lycium. – »Fanø er den nordligste af barriereøerne, som udgør forudsætningen for Vadehavet. Det strækker sig langs den dansk-tysk-hollandske kyst i et stykke natur, der er udpeget til UNESCO Verdensarv. For der findes ikke magen til i verden. På Fanø vil Lycium vil være en perfekt port til Nationalpark Vadehavet og verdensarven«, sagde Jesper Bartholdy. Han fortalte ydermere at udstillingen bla. vil være præget af modeller omkring hvordan marsken er opbygget »Der vil være en hel del interaktive opstillinger; publikum elsker de interaktive dele i udstillingen og det er kun fantasien, der sætter grænser – og fantasi har vi masser af«, sagde Jesper. »Vi er allerede ude i  at tænke på en udvidelse før vi er begyndt«, sluttede han med et smil på læben.

Områdets øvrige store formidlingssteder Vadehavscentret, Tirpitz, og Fiskeri- og Søfartsmuseet formidler på fineste vis trækfuglene, den krigshistoriske tid, og den maritime natur og kulturarv. Lycium fuldender billedet i beskrivelsen af barriereøernes udvikling fra istiden og hvor den geologiske tid møder samtiden, i et af verdens mest dynamiske og produktive naturområder. De naturhistoriske udstillinger skal give indblik i dannelsen af Vadehavet, geologi og klima, og anskueliggør, ved brug af animationer, interaktive medier og virtual reality, hvordan Fanø bliver skabt af bølger, tidevand og stormfloder, vind og vejr.

Janne Liburd, formand for Nationalpark Vadehavet, glæder sig over samarbejdet og udtaler: »Lycium bliver en fantastisk indgang til Vadehavets unikke geologi, som er et af UNESCOs tre udpegningskriterier af Verdensarv Vadehavet.«

Lycium bliver etableret af en almennyttig fond, og skal ligge ved Fanø Bad, som er den bedste placering i forhold til natur og infrastruktur. Den asfalterede vej fra Nordby, med busstoppested, og den brede strand, som altid har været anvendt til kørsel og parkering i et passende omfang, er til gavn.
Med denne placering bliver der fra Lycium udsigt til netop den natur, som det giver indsigt i: havet og tidevandet og barriereøen, der rejser sig i sand, slik og marsk, og vokser og forandrer sig fra dag til dag. Her kan man fortælle om klitternes opståen, og se dem med en ny og rigere forståelse lige udenfor.

Arkitekt, David Zahle fra BIG, fortalte om baggrunden for Lyciums arkitektur, der er uden sidestykke, som naturen selv. David sagde; –»Bygningen gør sig usynlig i landskabet, som den samtidig synliggør og bevidstgør for os. Den går i ét med klitterne – og den er skabt til formålet af Bjarke Ingels Group (BIG). Den hører til på samme måde, som navnet angiver – Lycium, som er den latinske betegnelse for bukketorn«. Bukketorn blev hjembragt af Fanø sømændene fra Kina – og historien om planten er på den måde også historien om Fanøs kultur og historie. – »Mødet med Fanø var fra starten et møde med nautur og hav. Et stykke helt unik natur, der ikke findes noget andet sted, og som tjener som inspiration for hele bygningen. Stranden, der kan være både blød og hård, imødekommende og fjentlig. Naturen og forskelligartetheden skal danne ramme for bygningen, der naturligt vil forandres gennem tiden«, sagde David Zahle.

Efter præsentationen var der en spørgerunde, hvor offentligheden havde mulighed for at få svar fra oplægsholderne. Et af de helt store spørgsmål var omkring infrastruktur og parkering. Borgmester Sofie Valbjørn understregede at hele projektet var på et meget tidligt stadie og at det blot var den indledende fase, der er påbegyndt og at der først skal igangsættes en væsentlighedsundersøgelse, hvor man undersøger projektes indvirken på den skrøbelige natur inden man kan tage videre stilling til infrastruktur, påbegyndelse og tidsplaner.
Ideen er at Lycium som Geoport til Nationalpark Vadehavet med tiden vil blive anvendt af uddannelses- og forskningsinstitutioner, som udgangspunkt for iagttagelser og registreringer af naturforandringer, og venteligt danne rammen om nationale og internationale konferencer.
Lycium vil udvikle sig til et centrum for Vadhavsforskning og formidling af viden om den tilstand, Vadehavet befinder sig i og den udvikling Vadehavet er på vej imod.
Lycium lægger sig i forlængelse af den udviklingsplan for området, der allerede er sat i værk af Realdanias/Fanø Kommunes projekt »Stedet Tæller« og i samarbejde med Nationalpark Vadehavet. Projektet vil blive fondsfinansieret og drevet af en almennyttig fond. Selve byggeriet vil tage ca. 2 år og er estimeret til omkring 70 mio. kr.