Marco Brodde bliver rådgiver for international vadehavs-bestyrelse

Den danske delegation i den fælles bestyrelse for det dansk-tysk-hollandske vadehavssamarbejde er blevet styrket, idet Marco Brodde fra Fanø er blevet tildelt en observatørpost på vegne af de grønne organisationer i Danmark. Dermed kommer han til at sidde med ved bordet, når vadehavsbestyrelsen, Wadden Sea Board (WSB), holder sine møder, hvor han vil kunne optræde på lige fod med tilsvarende NGO-repræsentanter fra Tyskland og fra Holland. 
Marco Brodde er til daglig naturvejleder på Fanø. Han er også aktiv i Dansk Ornitologisk Forening, og sidder som foreningens repræsentant i Nationalpark Vadehavets bestyrelse. Han har igennem mange år været dybt engageret i Vade-havet og glæder sig til opgaven med at skulle rådgive WSB
»Det er meget spændende at træde ind som rådgiver omkring det bord, hvor de store spørgsmål drøftes. Vadehavet har i 25 år fyldt meget af min tid, og især det internationale samarbejde er jo afgørende for Vadehavets fremtid«, siger Marco Brodde
I fjor var han en af flere fra forskellige grønne organisationer, som kommenterede det danske politiske engagement i det trilaterale Vadehavssamarbejde, som de gerne så være større. »Jeg vil som grøn, dansk rådgiver gerne være med til at sætte det internationale samarbejde mere på dagsordenen herhjemme«, lyder det fra Marco Brodde. Formand for Nationalpark Vadehavets bestyrelse Janne Liburd udtaler: »Marco Brodde er den helt rigtige person, til at samle og repræsentere de mange NGO-interesser i Danmark.«
Hun glæder sig over at, det er lykkedes at få den danske delegation repræsenteret på ligeværdig vis med en rådgiver fra de grønne organisationer i den trilaterale vadehavsbestyrelse.