MS Chimera

Det var kommet os for øre, her på Fanø Ugeblad, at et skib – købt af Fanø-folk – var ved at blive sat i stand på et værft beliggende på Fyn. Skibet, som hedder Chimera, skulle komme til Fanø i løbet af foråret/sommeren, og ligge som et »café-skib« i Nordby. Vi syntes det lød ganske spændende, og satte os for, at finde ud af lidt mere.
Det viste sig, at familien Kirkegaard (Kirsten, Kurt og Kasper) havde kastet deres kærlighed på skibet Chimera, og her bringer vi historien om deres meget spændende projekt:

Kirsten og jeg havde i flere år gået og talt omkring, at der på Fanø manglede et maritimt islæt med et havnemiljø til glæde for fastboende og turister. Tilbage i 1700-1800 tallet var Fanø som bekendt hjemstavn for rigtig mange skibe af forskellig art og de drog verden rundt på deres sejladser. 
Vi har i nogle år gået med en ide om at kunne købe et skib der kunne ligge ved kajen i Nordby, som et skib mere foruden Rebekka og Martha. Efter megen søgen fandt Kirsten så Chimera. Skibet blev bygget i Sandhaven i Scotland hos båd og skibsbygger George Forbes i 1912 af en højtstående oberst Sir Henry George Louis Chrichton som var adjudant hos kong Edward den 7. af England og kommandør for Hampshirebrigaden. Han skulle efter sigende også have siddet i bestyrelsen for Titanic som blev søsat samme år som Chimera. Chimera blev bygget som lystyacht til Sir Henry. Skibet blev bygget som a sailing yacht med dampmaskine. Desværre omkom Sir Henry i et slag 2 år senere og skibet blev solgt til et lodsfirma. Her sejlede det frem til 1947 som lodsskib med 20 lodser tilknyttet skibet hvorefter det blev solgt til en Hr. Kjøller i Gudhjem på Bornholm.
Sejladsen til Danmark fra England var nær endt i et forlis da man ikke havde fået lastet nok kul til turen. Derfor måtte man brække alt ned indvendigt i skibet for at kunne holde ild i dampmaskinen resten af turen til Bornholm.
Chimera sejlede herefter mellem Gudhjem og Christiansø frem til 2006 med skiftende redere, hvorefter det kom til Svendborg og sejlede som turbåd til 2012. Som passagerskib kunne Chimera have 147 personer om bord. Historien melder også, at der blev lavet Cabaret i en periode under dækket på Chimera.
Da vi fandt hende lå hun ophugningsklar hos Peter Ring-Andersens Skibsværft i Svendborg og standen var mildest talt dårlig. Men med en kort betænkningstid på en dag, besluttede vi at købe Chimera. En større istandsættelse har nu fundet sted siden hun blev halet på land den 11. august 2020, og er i skrivende stund endnu ikke afsluttet. 
Ring-Andersens Skibsværft, som er det ældste i Danmark, har stået for istandsættelsen og samtidig har mange af vores søn Kaspers venner samt andre, været behjælpelige med alle mulige ting såsom tømmerarbejde, motor, radio og navigationsudstyr. Kasper og jeg har kørt mange ture fra Fanø til Svendborg siden vi købte, for at istandsætte hende. Vi ved at der på Fanø findes mange med meget mere erfaring indenfor skibe, end os, så hvis nogen har gode råd hører vi gerne herom.  Foreløbig er vi stor tak skyldig til alle de der har hjulpet til. Men mange store ting er gjort og vi håber på at kunne sejle til Fanø i løbet af foråret i år.
Vores ide med Chimera er at hun skal ligge som et café-skib, hvor fastboende og turister kan komme ombord og nyde et glas vin eller et glas øl ligesom man naturligvis vil kunne lave andre arrangementer både over og under dæk. Man vil kunne sidde rundt langs rælingen og nyde udsigten til sæler og andre skibe der kommer forbi med duften af hav i næsen. Når alle tilladelser kommer på plads og der er gravet lidt ekstra ud ved kajkanten, vi stikker 3,50 meter, vender vi næsen hjem til Fanø. Turen vil komme til at gå gennem Lillebælt, op og igennem Limfjorden og videre ned langs den jyske vestkyst.
Chimera vil som nu fortsat være registreret som passagerskib, da vi altid skal kunne være parate til at sejle til Esbjerg i læ for en eventuel storm, og også når skibet skal på værft en gang om året. Chimera er 109 år gammelt og er erklæret bevaringsværdigt af Skibsbevaringsfonden.

Vi glæder os meget til at være klar og kunne lægge til kaj i Nordby til glæde for alle. Vi ses.

Kirsten og Kurt Kirkegaard