Nordsøbadet Fanø

Nordsøbadet Fanø – en opdatering
Det går stille og roligt fremad med salget af folkeaktier og sponsorater til realisering af Nordsøbadet Fanø. Støtteforeningen har efterhånden indsamlet omkring 700.000 kr og tegnet 229 folkeaktier. Den siddende bestyrelse vil gerne takke for opbakningen fra borgere, sommerhus- og ferielejlighedsejere samt erhvervsdrivende. Uden en bred opbakning kan projektet ikke realiseres til gavn og glæde for hele Fanø. Man kan følge med på www.nordsoebadetfanoe.nu og via Facebook-gruppen Nordsøbadet Fanø.
Det har imidlertid ikke været muligt at etablere et godt tillidsforhold og en god samarbejdsånd mellem bestyrelsen for Støtteforeningen og bestyrelsen for Ejerforeningen Fanøbad Ferielejligheder. De to bestyrelser har ligeledes ikke formået at komme frem til en fælles forståelse for hvilke rammer og vilkår, der skal til for at realiseres projektet. Da vi ikke ønsker at stå i vejen for etablering af Nordsøbadet Fanø har den siddende bestyrelse for Støtteforeningen derfor besluttet at trække sig samlet på en ekstraordinær generalforsamlingen, fredag d. 27. december kl. 16.00 på Torvet, Fanø Skole. Se indkaldes andet steds i Fanø Ugeblad.
Vi takker for den gode dialog og den opbakning vi har mødt blandt borgere, sommerhus- og lejlighedsejere, erhvervsdrivende, Fanø Kommune og Slotsøbadet Kolding. Nordsøbadet Fanø kan blive et spændende projekt,
som vi ønsker alt det bedste.

Med venlig hilsen
Den siddende bestyrelse for Nordsøbadets Støtteforening

Marie Kock Pedersen, Bestyrelsesmedlem
Anne Kirstine Geertsen, Bestyrelsesmedlem
Kristine Kaas Krog, Bestyrelsesmedlem
Søs Josefsen, Sekretær og Kasserer
Jens Porsgaard Nielsen, Formand