Ny forening med fokus på handel

Late Night er en vigtig begivenhed for Fanø – hvor øen summer af liv, og der er god omsætning i forretningerne.

Det var med bred opbakningen fra byens erhvervsliv, at Nordby Handelsstandsforening i begyndelsen af året så dagens lys, og den nyvalgte bestyrelse kunne tage arbejdstøjet på.

»At stifte en handelsstandsforening er en tanke, der har været længe undervejs, men nu er den en realitet«, udtaler den nyvalgte formand Tilde Rudbeck. Sammen med den øvrige bestyrelse håber hun på fortsat stor opbakning til foreningen, når medlemstegningen går i gang. Ikke kun hos de handlende i Hovedgaden, men gerne mere bredt, så også industri og håndværk er repræsenteret: »Det styrker samtidig vores position, når vi skal varetage erhvervslivets interesse over for offentlige myndigheder f.eks. når der skal drøftes trafik, parkering, skiltning, toiletter eller andre rammevilkår«, påpeger Tilde Rudbeck.  
»Vi skal styrke og synliggøre Nordby og Fanø som et attraktivt sted for handel, service og oplevelser«, fortsætter Tilde Rudbeck. »Selv om interessen for Fanø gennem de seneste år har været stigende, så må vi ikke glemme, at vi ligger i konkurrence med både Esbjerg, Varde og Ribe. Derfor det er vigtigt, at vi gør interessen for Fanø langtidsholdbar. Tilsvarende har vi brug for at gøre sæsonen længere, og det er noget vi allerede er begyndt at arbejde med i form af et arbejdsprogram. Vi glæder os til at drøfte udkastet med foreningens medlemmer, når vi er kommet længere med arbejdet, for det er helt afgørende, at der er opbakning til programmet«, udtaler Tilde Rudbeck.
Samarbejde er bestemt ikke et nyt fænomen. I Nordby har man gennem adskillige år haft et godt samarbejde, hvor ikke mindst Late Night arrangementerne har skabt gode resultater for butikkerne og handelslivet på Hovedgaden, men også for lokale producenter, leverandører og servicevirksomheder. »Det arbejde skal der bygges videre på« understreger Tilde Rudbeck, »og vi ved, at borgerne på Fanø også værdsætter, at der er adgang til gode oplevelser«.
»Vi skal som forening selv planlægge og afvikle aktiviteter hen over året og sikre gode rammevilkår for vore medlemmer, men vi skal også samarbejde med de øvrige foreninger på Fanø. Heldigvis er der mange ildsjæle på Fanø og mange spændende aktiviteter og festivaler, hvor vi vil lægge os i selen for at understøtte disse spændende initiativer«, fastslår Tilde Rudbeck.
Den 2. juni afholder foreningen informationsaften for gruppen af ordinære medlemmer, men senere på året vil invitationen blive udsendt til en bredere kreds af deltagere, herunder også til Fanøs mange partnere i Nationalpark Vadehavet »Fanø 360«. Udover information om Handelsstandsforeningen vil placeringen midt i Nationalparken og i UNESCOs verdensarv, og de muligheder dette indebærer, blive sat på dagsordenen, da Handelsstandsforeningen har modtaget støtte fra Nationalpark Vadehavet til afholdelse af et sådant arrangement. 
»Interessen for en handelsstandsforening i Nordby er faktisk ikke af ny dato«, fortæller Tilde Rudbeck, »for tilbage i 1944 blev der afholdt stiftende generalforsamling for den daværende Nordby Handelsstandsforening. Formålet var at arbejde for handels- og håndværkerstandens tarv og interesse. Senere blev navnet ændret til »Fanø Erhvervsforening«, da foreningen også kom til at omfatte Sønderho. Spændende er også, at foreningen med stor succes afholdt en julemesse på Fanø, så mon ikke vi burde overveje noget lignende«, afslutter Tilde Rudbeck.

Er man interesseret i at høre mere om foreningen og muligheden for at blive ordinært medlem, eller at tegne sig som støttemedlem, er man velkommen til at kontakte Tilde Rudbeck på telefon 30 44 66 11.