Omsorgstandplejen i Fanø Kommune har forbedret tilbuddet

– udvidelse af målgruppen – øget fokus på forebyggelse og behandlingen foregår i borgerens eget hjem.

Sunde tandforhold er væsentlig for en god livskvalitet. Dét at kunne tygge sin mad uden besvær og smerter er en forudsætning for at spise sundt og få den mad, man har brug for og en god mundhygiejne er væsentlig i samværet med andre. 
De fleste tager tænderne for givet, men opstår der problemer, kan generne både ses og mærkes: Karies og tandkødsbetændelse/paradentose kan give smerter og besvær med at spise, og den dårlige mundhygiejne kan medføre almensygdomme som fx lungesygdomme og hjertekarsygdomme. 
Fanø Kommunes omsorgstandpleje, er en lovmæssig kommunal forpligtelse, målrettet ældre, svage borgere, der ikke er i stand til at komme på en almindelig tandklinik og få behandling. 
I forbindelse med at Fanø kommune har skullet vælge ny leverandør til at varetage omsorgstandplejen har social- og sundhedsudvalget på baggrund af Sundhedsstyrelsens rapport 2016 »Modernisering af omsorgstandplejen«, besluttet at øge fokus på forebyggelse yderligere.
Desuden vil alle beboere på Fanø Plejecenter (på nær evt. rask ægtefælle) blive tilbudt omsorgstandpleje og ikke kun svage, ældre, der ikke er i stand til at komme på almindelig tandklinik. Visitationen i Fanø Kommune visiterer borgeren til omsorgstandplejen. Der er en årlig egenbetaling. Det er et frivilligt tilbud, som borgeren til enhver tid kan fravælge. 
Fanø Kommune indgår pr. 15. januar 2020 aftale, med det private firma HjemmeTandplejen, om levering af omsorgs-tandplejen. HjemmeTandplejen, udfører i forvejen omsorgs-tandpleje for 17 andre kommuner over hele landet.
Med aftalen om omsorgstandpleje udtaler formanden for Social- og Sundhedsudvalget Johan Brink Jensen stor tilfredshed med at den fremtidige omsorgstandpleje har øget fokus på den forebyggende indsats og er udvidet til at omfatte alle plejehjemsbeboere. Johan Brink nævner samtidig at det et stort plus, at HjemmeTandplejen har et særligt mobilt udstyr til at udføre tandbehandlinger i borgerens hjem, så borgere omfattet af ordningen, fremover slipper for at blive transporteret til fastlandet for at få omsorgstandpleje.