Rebekka af Fanø får nye sejl

Rebekka for fulde sejl.

Med hjælp fra FANØ SPAREKASSES FOND kan Rebekka af Fanø – Danmarks sidste sejlende evert – snart stå til søs med helt nye sejl. Skibet er af Skibsbevaringsfonden erklæret som et bevaringsværdigt fartøj, der på fornem vis er med til at formidle øens maritime kulturarv.
Rebekka blev bygget på Christoffersens værft i Nordby i 1921 og kunne efter en omfattende renovering i 1994 indlede sin første sæson i juli 1996. Mange fastboende og gæster har siden da kunnet opleve en unik sejltur med det historiske skib, og mange unge fra Fanø Skole har gennem de seneste år modtaget undervisning i maritimt valgfag om bord på Rebekka. Skoleprojektet har været en stor succes, hvor manuelle processer og nye samarbejdsformer og fællesskaber involverer de unge og øger deres kendskab til og respekt for øens kulturhistorie.
På den måde udfører Rebekka en vigtig rolle med at synliggøre og formidle Fanøs maritime historie, og i kombination med en enestående natur, bringes den maritime kultur til live, udtaler foreningens formand Ryon Petersen.
Rebekka er et vidnesbyrd om sammenholdet på Fanø og viser, hvad der kan udrettes, hvis vi står sammen, fortætter Ryon. Uden frivilligt arbejde og hjælp fra mange sider, var Rebekka aldrig blevet renoveret og holdt i god, sejlduelig stand siden renoveringen. Medlemskredsen og det frivillige arbejde dækker hele øen fra nord til syd og på tværs af alder og erhverv. 
Bevarelsen af et gammelt træskib som et aktivt kulturminde indebærer betydelige omkostninger til forsikringer, sikkerheds- og navigationsudstyr, lovpligtige værftseftersyn og ikke mindst de løbende reparations- og vedligeholdelsesomkostninger, understreger Ryon Petersen. Netop derfor er vi i bestyrelsen glade og taknemmelige for den støtte som FANØ SPAREKASSES FOND har ydet til erhvervelse af nye sejl og rigning af Rebekka. Et støttetilsagn på 143.625 kr.
De gamle sejl vil blive taget ned i løbet af oktober og sendt til Sejlmager Hansens Efterfølger, der står for udarbejdelse af de nye sejl, der er klar til rigningen i foråret 2024. Rebekka vil tilbringe vinteren på værftet i Hvide Sande, hvor skibet, udover det lovpligtige eftersyn, skal have fornyet træværket i mastefod og dækstøtte, så skibet er klar til at tage imod de nye sejl.
En stor tak til de mange frivillige, der løbende bidrager til at vedligeholde Rebekka og en stor til FANØ SPAREKASSES FOND.​