Rebekka laver nyt undervisningsforløb i 2019

Det første hold fra Fanø Skole der deltog i Maritim Valgfag blev så populært, at foreningen Everten Rebekka af Fanø i samarbejde med Fanø Skole har vagt at lave endnu et forløb, der starter efter sommerferien 2019.
Forløbet vil indeholde: 
•    Sø-sikkerhedskursus, mønstring efter båd-, brand- og mand over bord ruller.
•    Mand-over-bord manøvrer.
•    Rebekkas rig og udrustning, knob, stik og splejsning, kalfatring og små vedligeholdelsesprojekter.
•    Kompasset og farvandsafmærkning – søkortets indhold.
•    Motorkendskab.
•    Øvelsessejladser.
•    Tur til Langli.
•    Mulighed for at deltage i onsdagssejladser.
•    Hjælpe til med afrigning af Rebekka. (Frivillig)
•    Fanøs søfartshistorie.

Der vil til slut være mulighed for at gå op til den praktiske prøve i Duelighedsbevis for lystsejlere.
Formålet med forløbet er, at give unge elever fra Fanø Skole et kendskab til Fanøs maritime kulturarv, at give en forsmag på et maritimt karriereforløb og at færdes sikkert og vant i Vadehavet.
Forløbet i 2018 har været muligt gennem et stort engagement fra de frivillige undervisere, Fanø Skole og sponsoren Falck Safety Services for et meget vådt søsikerhedskursus i bassin i Uglvig, Esbjerg.
Desuden takker vi for anerkendelsen fra Fanø Kommune i form af Initiativprisen og J. L. Fonden for betydelig økonomisk støtte foruden hvilken kurset ikke havde kunnet gennemføres

Ryon Petersen, formand