Rensning af vand på Fanø

Bestyrelsen i Fanø Vand A/S har truffet beslutning om, at installere et anlæg til rensning af vandværkets vand for de skadelige PFAS-forbindelser. Anlægget, som baseres på en ionbytter-teknologi, bliver etableret hurtigst muligt og forventes at være funktionsdygtigt inden årets udgang. Anlægget vil kunne rense vandet for PFAS, således at de nye grænseværdier (kvalitetskrav) kan overholdes. Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere udtalt at vandet fra Fanø Vand må drikkes i en begrænset periode.
Ved en bekendtgørelsesændring, der trådte i kraft 1. januar, blev grænseværdien for PFAS nedsat fra 100 nanogram/liter til 2 nanogram/liter. Vandværkets vand indeholder mellem 3 og 4 nanogram/liter. Vandværket har siden januar gennemført forsøg med rensning af vandet, dels med kulfiltrering, dels ved et ionbytteranlæg baseret på resiner. Erfaringerne fra disse forsøg har nu vist, at vandet kan renses til under grænseværdien ved hjælp af ionbytteranlægget. Rensning med kulfilter har nogen værdi, men ikke tilstrækkelig til at grænseværdien kan overholdes.
Sideløbende med forsøgene på at rense vandet har andre muligheder været overvejet. En mulighed er at etablere en rørledning fra Esbjerg som har vand, der ikke er forurenet med PFAS. Denne mulighed kan ikke gennemføres på kort sigt, idet de stramme naturbeskyttelsesbestemmelser, Fanø og 
Vadehavet er underlagt, medfører en lang etableringsperiode. Denne løsning er også en langt dyrere løsning.
Det har også været overvejet, om der kunne etableres nye boringer på Fanø, ligesom enkelte eksisterende boringer (private og nedlagte) er undersøgt. Vi ved at der er vand i undergrunden, men vi ved ikke, i hvilken grad det er forurenet med PFAS-forbindelser og vil forblive rent. Tillige bevirker de stramme naturbeskyttelsesbestemmelser, at det er kompliceret at etablere nye kildefelter og at det tager tid.
Etablering af et anlæg til rensning af vandet vil give vandværket yderligere mulighed for at teste eksisterende boringer og måske finde frem til kilden til PFAS-forureningen. Det er fortsat ikke kendt, hvad der er årsagen til PFAS-forureningen. Fanø Vand A/S ejes af Fanø Kommune og bekæmpelsen af forureningen finder sted i et samarbejde med Esbjerg Kommunes miljøafdeling
Eventuelle henvendelser i relation til Fanø Vands bekæmpelse af PFAS-forureningen kan rettes til Kaj Svarrer, Formand for bestyrelsen i Fanø Vand.

Kaj Svarrer, Fanø Vand A/S, svarkaj@fanonet.dk