Sådan bevarer vi Sønderho – sammen!

Sammen om Sønderho er titlen på en lille folder, som Fonden Gamle Sønderho har udarbejdet om bevarelsen af Danmarks smukkeste landsby. Den skal ses i forlængelse af den nye Lokalplan 106, som blev vedtaget i september 2019, og som indeholder en lang række regler og anbefalinger om, hvordan man som husejer kan være med til at bevare og værne om det enestående bymiljø.

Gamle byggeskikke og traditioner overlever ikke af sig selv, men kræver bl.a. motiverede husejere, der ved, hvad der skal til for at bevare og vedligeholde de fine huse og deres miljø. Det vil Fonden Gamle Sønderho naturligvis gerne medvirke til, og den nye folder kan forhåbentligt yde et lille bidrag.
»Hensigten er ikke at løfte en pegefinger overfor husejerne, men at vejlede og motivere dem til at gøre en frivillig indsats, så Sønderho også i fremtiden er en levende by, man kan bo i, men også det bevaringsværdige klenodie, som hvert år tiltrækker tusinder af turister«, siger Susanne Winsløw, der er formand for Fonden.
Hun tilføjer, at et gammelt bevaringsværdigt landsbymiljø som Sønderhos er udfordret i disse år. Nye tekniske installationer, krav til isolering og diverse grønne miljøtiltag går ikke nødvendigvis hånd i hånd med ønsket om at bevare og fastholde den smukke by med dens huse, haver, hegn, stier og grønninger.
»Derfor er det vigtigt både at kende spillereglerne og vide, hvor man som husejer kan søge hjælp og vejledning, så alt forhåbentligt går op i en højere enhed«, siger Susanne Winsløw, der understreger, at Fonden med knap 100 års historie har oparbejdet en stor viden om byggetraditioner og bygningshistorie, og gerne står til rådighed med råd og vejledning.
Folderen bliver husstandsomdelt til alle husejere indenfor Lokalplan 106 – det vil sige den ældste del af Sønderho. Andre kan hente den i Lorenzens Butik, ligesom den kan downloades fra Fondens hjemmeside: www.fondengamlesonderho.dk