Sidste Skoledag

Mandag den 25. februar var der hejst flag på Fanø Skole, og der var en speciel, summende atmosfærde på hele skolen. Fanø Skoles inspektør, Torben Larsen, havde sidste dag på skolen og det blev markeret ved en fin afskedsreception for elever og ansatte på skolen.

Torben har værer ansat på Fanø Skole i 33 år. Først som lærer, hvor han fra 1986 og 10 år frem underviste i tysk, engelsk og idræt. Herefte fulgte en 4-årig periode som viceinspektør og i 2000 blev han skolens inspektør.
»Jeg er glad for at kunne sige pænt farvel til skolen, hvor jeg har været rigtig glad for at arbejde i så mange år. Jeg har oplevet hele omvæltningen fra »kuglepennen« til digitaliseringen og det har været spændende og gode år«, sagde Torben.
»Jeg har været omgivet af ualmindeligt engagerede medarbejdere, og det vigtigste for os er, at børnene klarer sig godt både fagligt og socialt. Interessen og opbakningen for skolen er heldigvis stor i så lille et samfund, og når man er tæt på alle – er der ikke langt fra tanke til handling. Jeg har aldrig kunnet tænke mig at være skoleleder andre steder end her«, sluttede Torben.

Tekst: GV · Foto: Anne Marie Mouritzen