Støt udvikling af Fanøs legepladser

Fanø Skovlegeplads, med ca 40.000 årligt besøgende, beder igen i år om økonomisk støtte fra øens beboere, sommerhusejere, erhverv og turister. Støttebeløb, store som små, kan indbetales på: 
reg, nr. 9684 konto 6520517977 i Fanø Sparekasse eller ved overførsel via MobilePay: 71485

Skovlegepladsens Støtteforening bruger de indsamlede midler på at udvikle skovlegepladsen med nye aktiviteter og vedligeholde, de der allerede er etableret. Skovlegepladsen ejers af Naturstyrelsen, men driftes og udvikles hovedsageligt via økonomisk støtte fra gæsterne og sponsorater. De senere år har vi udvidet aktiviteterne til at omfatte opstilling af bord-bænkesæt langs cykelruten på øst-siden af øen samt udvikling og vedligehold af legepladserne i Temposkoven samt ved siden af Realen.
Skovlegepladsens Støtteforening består af en lille gruppe entusiaster, der ønsker at bidrage til hygge og aktivitet i Fanøs natur. Vi vælges hvert år på den årlige generalforsamling og alle arbejder ulønnet. Herudover støttes vi med hjælp og sponsorater fra en del Fanøs håndværkere, detailhandel, erhvervsliv og foreninger. Flere sætter Skovlegepladsen på som gavemodtager, når man står over for afholdelse af festlige lejligheder og ikke ønsker at modtage personlige gaver. Læs evt. mere på www.fanoeskovlegeplads.mono.net eller følg os på Facebook/Fanø Skovelegeplads.

Vi håber, at du vil støtte legepladserne på Fanø og takker for ethvert bidrag, stort som småt.

Bestyrelsen, Fanø Skovlegeplads Støtteforening