Tragedien om briggen Claus af Nordby


En blæsende morgen den 1. december 1897 cyklede skomager Hansen fra Nordby af den nyanlagte vej til Vesterstranden. Han ville efter nattens storm søge efter rav. 

I de yderste klitter var der i løbet af få år blevet bygget flere store hoteller. Det største var det imponerende Kurhotel, som han passerede på vej ned på stranden. Her så han straks skibet, der ikke stod langt fra land ud for opkørslen ved Rindby. Skibet var briggen »Claus« af Nordby. Han fandt hurtigt det første lig i havstokken. Det var kaptajnen. Snart så han de næste to lig bl.a. den unge skibsdreng Frederik, og i løbet af formiddagen drev resten af besætningen i land.  
»Claus« havde været på vej fra Kragerø i det sydlige Norge til England med en ladning props (træstykker til bl.a. kulminerne), men var kommet ud i voldsomt vejr, der havde forskubbet lasten, så skibet lå med halvdelen af dækket under vand. Der blev besluttet at kappe det øverste af stormasten, og skibet rejste sig langsomt, men har haft svært ved at manøvrere. Alligevel har skibet sat kurs efter Esbjerg, men blev af vind og strøm sat ind på Fanøs strand. 
I samtiden blev strandingen opfattet som en chokerende tragedie. Tragedier kendte man alt for godt til i et samfund, der var så stærkt præget af søfart. Strandinger, ulykker og forlis var alt for velkendte, men denne stranding var helt usædvanlig. Det var et fanøskib (kaptajnen og styrmanden var fra Nordby), og det havde været på vej fra Norge til England, og alligevel strandede det på den hjemlige strand. Og hvorfor druknede de 8 unge søfolk, hvis skib om morgenen stod nærmest uskadt i stranden? Hvorfor blev de ikke reddet til trods for, de havde gjort alt for at blive set fra land? Og hvorfor forsøgte de i skibets to mindre både at nå land? 
Sadelmager Møller fra Nordby malede skibet i stranden. Skibet ses stående tæt på land, og skibets to mindre både ligger i strandkanten. Billedet befinder sig i dag på rådhuset i Nordby. 
Fortællingen om Claus er blevet genfortalt på Fanø lige siden 1897, og på kirkegården står et markant mindesmærke. Mange familier har fortalt historien og givet den videre til næste generation, og i flere fanøhjem findes ting, der har relation til skibet og strandingen. 
Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling vil fra påsken 2020 have en særudstilling, der fortæller historien, og i den forbindelse vil Skibsfarts- og Dragtsamlingen udgive en bog, der beskriver skibet, strandingen og tragedien. 
Bogen er skrevet af Sven Anthonisen. 

Har du effekter, der har tilknytning til Claus, eller har du måske fra din egen familie kendskab til fortællinger om Claus, hører vi meget gerne fra dig. 

Sven Anthonisen: svenanthonisen@hotmail.com, tlf. 20 16 18 59

Carl Marckmann, Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling:
heartoffanoe@hotmail.com, tlf. 24 85 52 64/24 87 00 82