Turfolder – Søjleruten

Stormflodssøjlerne er ikoniske, kulturhistoriske elementer i vadehavsområdet, hvor de med deres »årringe« fortæller  om de mest dramatiske naturdramaer, som beboerne i området har gennemlevet og til stadig må være forberedt på.
Med udgangspunkt i stormflodssøjlerne er der nu sammensat 12 ruter, der guider gæsten til kulturelle oplevelser i den danske og den nordtyske del af vadehavsområdet.

Stormflodssøjlerne i vadehavsområdet er synlige pejlemærker på det at leve med vand.
 
Der er drama i en søjle, og som gæst og lokal kan man på en visuel måde spejle sig deri. Samspillet mellem natur og kultur fortæller, hvad det betyder at være et vadehavsmenneske.
 
Det er denne oplevelse, som EU Interreg-projektet NAKUWA har et ønske om at formidle og vise gæster, der besøger vadehavsområdet. Der er tale om oplevelser i både den danske og tyske del af Vadehavet.
Det grænseoverskridende samarbejde, som et Interreg projekt indeholder, har resulteret i ideen om en rute, der inkluderer stormflodssøjlerne.  Helt konkret mødtes turismeaktører til workshop i juni 2019 i Ribe og i oktober samme år i Husum, Schleswig-Holstein. 
Med gensidig inspiration startede arbejdet med at udvikle folderen »SØJLERUTEN fra Janderup til St. Peter-Ording«.
I alt blev der plads til 12 stormflodssøjler, som alle er blevet præsenteret i folderen, hvor der er lavet en dansk og tysk udgave. Ruten er 200 km lang. Derudover beskriver folderen kulturelle nedslag i og omkring hver søjle, hvor man med sine egne devices kan søge yderligere og aktuel information. Kaffe og kage har også fået plads i folderen, ud fra et kulturelt perspektiv blandt andet i forhold til det sønderjyske kaffebord og til traditioner for bagning på begge sider af grænsen.
Der er trykt i alt 5.000 foldere, som er distribueret til turismeaktører i vadehavsregionen i Danmark og Tyskland. Digitalt ligger den under www.issuu.com, hvor man finder den ved at taste søjleruten i søgefeltet. 
 
Følgende søjler er der udarbejdet beskrivelse på:
DANSK: Janderup, Esbjerg, Fanø, Ribe, Mandø, Rømø, Ballum & Højer
TYSK: Föhr, Pellworm, Husum & St. Peter-Ording