Turismetilfredsheden vokser markant på Fanø

Foto: Langli, Colin Seymour, Nationalpark Vadehavet.

Efter en lidt for hektisk højsæson i 2020 fandt Fanøs sommerpuls igen sit leje i sommeren 2021 – og det fik de lokales tilfredshed med turismen til at stige markant.

Sommeren 2020 var på alle måder anderledes – også på Fanø, hvor lukkede grænser, coronarestriktioner og gratis færgebilletter fik turisterne til at strømme til i en fart, som øen ikke helt var gearet til. Trængslen ved færgen og i forretningerne var stor. Der manglede toiletter, plads på spisestederne og informationer om hensyn til natur og lokalbefolkning.
Det afspejlede sig alt sammen i den evaluering som Destination Vadehavskysten efterfølgende foretog blandt næsten 1000 fastboende, erhvervsdrivende og sommerhusejere. Her angav kun 49 procent, at de havde en positiv oplevelse af sommersæsonen 2020 på Fanø.
Nu har Destination Vadehavskysten så taget temperaturen på de lokales oplevelser af sommeren 2021 – og det er helt anderledes positiv læsning. Evalueringen viser nemlig, at hele 75 procent af de adspurgte lokale oplevede sommeren positivt. 
– På Fanø er vi afhængige af turisterne, men samtidig skal vi også sikre øen som et godt sted at bo. Den balance var lidt udfordret i sommeren 2020, hvor turisterne strømmede til. Det udfordrede vores hverdagsliv og sled på naturen, hvilket førte til en række indsatser fra kommunen, Destination Vadehavskysten og de lokale erhvervsdrivendes side i sommeren 2021. Samtidig var grænserne igen åbne og sæsonen strakte sig længere ud. Det gav alt sammen lidt mere ro på højsæsonen, hvilket altså også afspejler sig i de lokales evaluering af sommeren. Det er meget positivt, siger borgmester Frank Jensen, der lover at kommunen også den kommende sommer vil have fokus på en række tiltag. 
Blandt andet opsættes der igen mobile toiletter og ekstra cykelparkering i både Nordby og Sønderho. Derudover fortsætter samarbejdet med Destination Vadehavskysten om den kampagne, der sidste sommer gjorde besøgende på øen opmærksomme på nødvendigheden af at passe på naturen og give plads til de fastboendes hverdagsliv. Kampagnen var målrettet turisterne, men alligevel viser evalueringen, at hver fjerde borger på Fanø kender til den og at 70 procent af disse vurderer den positivt.
Evalueringen peger også på, at der – til trods for den stigende generelle tilfredshed – fortsat er plads til forbedring omkring færgen og trafikken særligt ift. antallet af biler.
– Siden sidste sommer er der sket flere forbedringer, som vi forventer vil gøre den kommende sommer anderledes. Dels har vi fået en tredje færge i fast drift, vi har netop indgået aftale med Esbjerg Havn om yderligere 100 parkeringspladser tæt ved færgelejet i Esbjerg, og så er der nu bycykler at låne så snart, man går i land på Fanø, siger Frank Jensen.  
Hos Destination Vadehavskysten, der som destinationsselskab, udvikler og markedsfører Fanø som feriedestination er man også glad for udviklingen i borgernes tilfredshed med turismen i højsæsonen. Gladere borgere på Fanø vil også afspejle sig i et positivt værtsskab over for de mange gæster, som igen til sommer vil fylde øen med liv. 
– Fra Destinationens side er vi glade for udviklingen i tilfredsheden, og vi er også glade for at kunne bringe viden og data frem i lyset, som vi i tæt samarbejde med kommunen igen i år, også sætter handling bag. Det er én af de kerneopgaver som destinationen har, siger Destinationschef Hans Peter Folmann, og forsætter:
– Vi lancerer igen i 2022 en kampagne målrettet øens gæster om hvordan man færdes hensynsfuldt i Fanøs natur. Der bliver i år justeret lidt i forhold til hvad der virkede sidste år og hvad der ikke havde den store effekt. Som noget nyt vil vi bruge outdoor reklamering som blikfang og information. Vi vil herigennem forsøge at vejlede gæsterne i at balancere mellem det at benytte og beskytte vores natur. Det ved vi også at gæsterne er helt enige i og med på. De fleste gæster vil allerhelst lægge et mindre aftryk på Fanø end da de kom, så der er faktisk ingen modsætninger i det, siger Hans Peter Folmann.

Kampagnen med de gode råd til færdsel i naturen vil kunne ses fra juni og frem til efterårsferien. Kampagnen indeholder posters, en folder, information på VestkystApp’en, samt spots på de sociale medier.