Unge og demokrati

Workshop i Ungehuset

Hvad er det gode ungeliv på Fanø? Hvordan engagerer vi de unge i den bæredygtige udvikling af Fanø? Hvad siger de unge selv, hvis vi spørger dem?

Det kunne Fællesskabet Fanø godt tænke sig at vide og derfor afholdt en arbejdsgruppe under Fællesskabet Fanø i samarbejde med Fanøs Ungeråd og konsulenter fra We Do Democracy, der er eksperter i demokrati og borgerinddragelse, torsdag i sidste uge en workshop, hvor 21 unge deltog. Inden da var alle elever fra 7.-10. klasse blevet trænet i en times demokratifitness på skolen af We Do Democracy. Demokratifitness går ud på at træne demokratimusklerne – eksempelvis nysgerrighedsmusklen, som var på skoleskemaet til denne omgang demokratifitness. Hvis ikke man er nysgerrig bliver man ikke klogere på, hvorfor andre mener noget andet end en selv. Er man nysgerrig på andres meninger, kan man måske bedre forstå dem og dermed måske også bedre finde ud af, hvad man kan blive enige om. Demokratiske færdigheder er ikke noget vi kan tage for givet. Det er noget der skal læres, trænes og vedligeholdes. 
Til workshoppen i Ungehuset arbejdede de unge ivrigt i tre timer med at sætte ord på, hvad der er godt og svært ved at være ung på Fanø, deres håb og drømme samt, i hvilke emner og hvordan de gerne vil inddrages. Der var bred enighed om, at de gerne vil være med til at udvikle det gode ungeliv på Fanø i et samarbejde med de voksne. I arbejdsgruppen er vi blevet meget klogere på, hvad de unge gerne vil inddrages i og hvordan, og vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med Ungerådet. 
Tak til de unge for at deltage og dele deres tanker og ideer. Tak til de voksne omkring Ungerådet for at være med på ideen. Tak til Sofie Puntervold Kristensen og Louisa Mathies fra We Do Democracy for at facilitere demokratifitness og workshop. En stor tak også til Fanø Sparekasses Fond for økonomisk støtte til afholdelse af arrangementerne. 

Mvh. arbejdsgruppen 
Anne Hammer Lauridsen, Ny Weisser Øhlenschlæger, Mille Renée Larsen, Birgitte Schack Rasmussen