Verdensmål, Vadehav, musik, kunst og børn!

Elever på Fanø Skole har gennem længere tid deltaget i et stort projekt om FN´s Verdensmål, udviklet lokalt til Vadehavsregionens fire kommuner. 
Tekst: Marco Brodde og Benny Schmidt.

På Fanø Skole har vi stort fokus på vores lokale kultur og natur. Det var derfor naturligt for os at deltage i Projekt VerVad, der er sat i søen af psykolog, musiker og eventmager Gert Barslund og Fanø Kommunes naturvejleder Marco Brodde. VerVad tager fat i de 17 verdensmål og gør dem nærværende og håndterbare for eleverne ved at vinkle målene lokalt. Fag som historie, dansk, matematik, samfundsfag, Natur & Teknologi kan alle indgå i de enkelte forløb alt efter alderstrin og det enkelte verdensmål. F.eks. kan målene om fattigdomsbekæmpelse, skolegang, natur eller havmiljø nemt gøres begribelig for eleverne ved at kigge på vores egen lokalhistorie og nutidens lokalsamfund. De enkelte forløb over hele Vadehavsregionen er foregået i et samarbejde mellem skole, virksomheder, kunstnere og musikere. 
Fanø Skole har deltaget i to VerVad forløb, i alt tre klasser har været engagerede. I sidste uge var seks elever fra 7.B og 5.A og B med til den afsluttende høring på Christiansborg om »skoler og virksomheder – sammen om Verdensmålene«, en dag arrangeret af projektet.
Men inden da arbejdede 5. klasserne med Verdensmål nr. 9 »Industri, innovation og infrastruktur«. 
Det var umiddelbart en ret stor og abstrakt mundfuld. Men eleverne blev præsenteret for en konkret udfordring i forbindelse med verdensmålet, f.eks. »Hvordan kan man transportere biler fra fabrikkerne til Danmark på en bæredygtig måde?« Med virksomhedsbesøg og et stort engagement fra Esbjergvirksomheden SAL blev udfordringen konkret, og eleverne kunne arbejde med konkrete løsninger. 
Sidste forår startede den uværende 7.B et lignende forløb op om verdensmålet omkring »livet på land«.
Alle klasserne har arbejdet kreativt med at formidle deres tanker og ideer. F.eks. udtrykker den store skulptur foran skolens hovedindgang elevernes tanker om en levende natur. Skulpturen er lavet sammen med skulptør Søren Brynjolf. Alle klasser i det store projekt har medvirket til at skrive deres egne sange, Nogle af dem er indspillede professionelt, og der er produceret musikvideoer med økonomisk støtte fra erhvervslivet. Unge sangtalenter fra regionen har hjulpet med at »synge sangene ind«. Se f.eks. eleverne fra 7. B i deres sang »Natravn« på Youtube. Søg på »Vervad Natravn«. 
Fanø Skole var den eneste skole, som var repræsenteret i Folketinget i sidste uge. 
Fra 7.B deltog Ivy og Peter, fra 5.A var Casper og Nova og fra 5.B deltog Nanna og Mathias. Medfølgende lærer var Benny Schmidt. Fra talerstolen i fællessalen fortalte eleverne om projektet, verdensmålene og deres udbytte af forløbet foran bl.a. Anders Kronborg, Ulla Tørnæs og Jesper Frost Rasmussen, og efter hver fremlæggelse modtog eleverne bifald fra salen. I den efterfølgende paneldebat viste politikerne, at de havde hørt efter, for gentagne gange henviste de til elevernes taler. 
Efter to timer med oplæg og debat viste Anders Kronborg eleverne selve Folketingssalen, inden de trætte kunne rejse tilbage til Fanø. 
Arbejdet med verdensmålene og turen til Christiansborg har sat et stort indtryk på de deltagende elever: 
Peter: »Det var spændende og en god oplevelse. Man fik lov til at sige noget, som måske kommer til at betyde noget. Det har været en sjov måde at lære om Verdensmålene på«. 
Ivy: »Det var en fed oplevelse. Og det var fedt at give inspiration til nogen, som faktisk har indflydelse. Det var rigtig fedt, at vi har lært om Verdensmålene, så vi kan give vores viden videre«. 
Nanna: »Det var en stor oplevelse, og det var fedt, at de gad høre på os. Det vil måske ændre noget i fremtiden. Hele arbejdet med Verdensmålene har været meget lærerigt, især med VerVad og SAL. I klassen har vi vist, at vi er gode til at samarbejde, og vi har nu en fælles forståelse om Verdensmålene«. 
Nova: »Det var superfedt. Den slags oplevelser får man ikke mange af som barn. Det var fedt at tale for dem. Og så er Verdensmålene vigtige! Arbejdet med verdensmålene har fået mig til at samle flasker, og donere pengene til en fond til fattige børn«. 
Casper: »Fed oplevelse at se Christiansborg og Folketinget. Sejt at vores tale måske gør en forskel for fremtiden. Jeg har fået noget at tænke over i forhold til Verdensmålene, så de næste generationer – eller om 10 generationer – får en ordentlig jord at leve på«. 
Mathias: »Det var sjovt og lærerigt. Vi har lært meget på en sjov måde. Politikerne lyttede faktisk til vore forslag og til det vi sagde«.